Mag een aanbieder van een product, wanneer er een overeenkomst is gesloten, na 3 maanden een extra factuur sturen omdat er met het opmaken van de overeenkomst een fout door de aanbieder is gemaakt?

1 reactie

Ik heb via internet een bromfietsverzekering bij de Hema afgesloten.
Na 3 maanden komen ze er bij de Hema achter dat er een fout in de via internet gemaakte offerte zit.
De Hema sommeert mij om het verschil van enkele tientallen euros bij te betalen.
Volgens mij moet een aanbieder zich toch aan zijn gemaakte afspraken houden?
Het verschil tussen de aanbieding van de Hema en de ANWB was toentertijd 21 euro.
Hierdoor was de aanbieding van de Hema een, in mijn ogen, realistische aanbieding.
Nu ben ik geroyeerd wegens wanbetaling omdat ik het hier niet mee eens ben en de rekening niet heb betaald.
Ik heb de royementsverklaring welke op 30 maart is opgemaakt met terugwerkende kracht van 1 december ook pas op 30 maart ontvangen.
Hierdoor heb ik zonder het te weten ook 4 maanden onverzekerd rond gereden.
Volgens mij mag een verzekeringsmaatschappij dit nooit doen, zonder de verzekeringsnemer tijdig in te lichten.
Na menig mailverkeer tussen de AON verzekeringen (de verzekeringverstrekker van de Hema) en mij, lijkt het erop dat we er samen niet uit komen.
Ik heb verschillende documenten en een voorstel tot een schikking (beide een beetje toegeven) gedaan, maar ik krijg op alles een negatief antwoord.
Kunt u mij hiermee helpen of een uitspraak doen waar ik wat aan heb, want ik weet nu niet meer wat ik moet doen.
Ik hoop spoedig iets van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Fred de Moed

dinsdag 27 april 2010