Mondeling koopovereenkomst paard door verkoopster in minder 24uur ontbonden

3 reacties

Wij hebben te maken met een wispelturige/emotionele verkoopster.
Zij vraagt eerst op 28 aug.jl. voor paard via marktplaats een bijrijdster wegens gezondheidsproblemen van zichzelf. Op 3 sept. jl. wijzigt zij dit en biedt haar paard dan te koop aan. Zij zoekt een goed huis en het paard zou bij mijn dochter en mij een gouden huis krijgen. Eerste contact is gelegd door mijn dochter en onze adviseur. Daarna hebben wij reeds aangegeven het paard te willen en vroegen om een voorlopig koopcontract en onder voorbehoud van een goede keuring bij een door ons aangewezen keuringsarts zou de koop een feit zijn. Verkoopster wilde eerst nog kennismaken met mij, ik was bij het eerste contact nog in het buitenland. Na mijn thuiskomst direct verkoopster en paard ontmoet en ook wederom gezegd onder welke voorwaarden het paard verkocht zou zijn. Verkoopster ging zelf met vakantie en gaf aan geen haast te hebben. De volgende dag had ze kennelijk wel haast want ze wilde weten waar ze aan toe was en er waren nog meer gegadigden. Weer onze voorwaarden verteld en ik zou contact hebben met keuringsarts en afspraak maken. Toen deed ze weer moeilijk over de lokatie van de keuring want zij wilde niet het paard verplaatsen naar keuringskliniek. Ik heb vast gehouden aan mijn voorwaarden en na haar vakantie kwam zij terug met de mededeling dat ze graag wilde dat haar paard bij ons terecht zou komen en zij het paard zelf naar de kliniek zou brengen. Het paard is goedgekeurd en wij waren euforisch en blij want mijn dochter en ik hadden eindelijk ons paardje. Eind goed al goed zou je denken. Wij reden met haar terug naar stal, bespraken de overdracht in het bijzijn van de pensionhoudster. Verkoopster zou toebehoren bij paard klaarleggen en zou koopcontract mailen en ondertekenen en ik zou een kopie ondertekend en wel inclusief het aankoopbedrag overhandigen aan pensionhoudster. De dag na de mondelinge overeenkomst bleef het contract uit. Inmiddels hadden wij de nodige spullen gekocht. We hadden de stal en trainingstraject wat we in zouden gaan bij een coach bevestigd en aanbetaald voor twee maanden, maar al wat er kwam geen koopcontract en het bleef angstig stil. Op de avond voor de ochtend dat we het paard kwamen halen kwam het telefoontje met de melding dat de koop niet door kon gaan omdat zij het emotioneel toch niet aan kon (dit alles was 6 weken na het te koop zetten van haar paard, dus bedenktijd genoeg zou je denken). Zij had het nogmaals besproken met de pensionhoudster en zij zouden samen een oplossing vinden voor als zij het paard niet zou kunnen rijden. (Had dat eerder bedacht denk ik dan). Ik was echt uit het veld geslagen en vertelde haar dat ik al zo'n onderbuik gevoel had de hele tijd en ik was zeer verdrietig, teleurgesteld en kon niet denken op dat moment en heb dan ook zeer vlak een aardig eigenlijk nog gereageerd. Zij zou mij uiteraard wel de keuringskosten terug betalen. De dag daarna ben ik eigenlijk zo boos geworden en vond ook eigenlijk niet dat zij het kon maken. Met de keuringskosten alleen was ik er natuurlijk niet. Ik had ook nog andere kosten en van onze adviseur en het vrijhouden en bespreken van stal een trainingstraject. Heb haar een aangetekende brief verzonden met mijn eis dat ik de verkoop als ontbonden zie als zij mij tegemoet komt in een schadeloosstelling van gemaakte kosten. Wat zijn mijn volgende stappen wanneer zij totaal niet reageert?

donderdag 13 oktober 2016