Verkopen van vorderingen van een familielid aan een familielid

3 reacties

LS,
Binnen onze familie heeft één persoon problematische schulden en is onder bewind gesteld. De openstaande vorderingen zijn behoorlijk hoog en niet bij een schuldeiser. Het inkomen is onvoldoende om de schulden te voldoen, per maand is slechts € 75,- beschikbaar voor het aflossen.
Als familie vinden wij dit buitengewoon blamerend en wij willen privé een eenmalig aanbod ( ca 20% van het totale te vorderen bedrag) doen tegen finale kwijting mits alle schuldeisers akkoord gaan.
Inmiddels is een groot deel van de schuldeisers akkoord gegaan op ons voorstel, doch enkele blijven halsstarrig vasthouden en zijn niet bereid ons voorstel te accepteren. Aangezien wij afwillen van deze ellende (hij heeft reeds in de WSNP gezeten, doch wegens het niet nakomen van zijn afspraken is de WSNP voortijdig beëindigd.) onderstaand onze vragen:
a. Kunnen wij de vorderingen zonder juridische problemen van de schuldeisers overnemen? De schuldeisers die ons voorstel hebben geaccepteerd ontvangen het toegezegde bedrag waarna wij de oorspronkelijke vordering inbrengen. Door deze actie is 76% in bedrag en 60% in aantal akkoord gegaan met het voorstel. Ergo in bedrag en in aantal zijn wij dan duidelijk in de meerderheid.
b. Van het maandelijkse bedrag dat beschikbaar is voor het aflossen van de openstaande vorderingen, zijnde ca € 75,- per maand, wordt naar rato gebruikt voor het aflossen op basis van de oorspronkelijke vorderingen. Wij als familie ontvangen eveneens een deel van de maandelijkse betalingen (dit impliceert dat per schuldeiser jaren lang slechts kleine bedragen worden betaald als aflossing).
c. Indien de overige schuldeisers nog steeds niet akkoord gaan, met ons aanbod dan wel de maandelijkse aflossing, kunnen wij de rechter om een beslissing vragen teneinde de openstaande vorderingen definitief te doen beëindigen opdat wij eindelijk maar ook de schuldeisers van deze ellende af zijn?

Graag uw antwoord/advies in deze.

Wim Knaap

donderdag 30 december 2010