Tuinman komt afspraken niet na, en betaalt niet (alles) na ingebrekestelling.

5 reacties

Wij hebben onze tuin aan laten leggen door een hovenier. Een aantal zaken moesten nog worden afgerond, en inmiddels begon het tegelwerk al te verzakken. Op het tegelwerk zit een garantietermijn van 2 jaar, waarvan slechts een paar maanden waren verstreken.
Omdat de hovenier afspraken steeds niet nakwam hebben wij een brief gestuurd, waarin we hebben uiteengezet welke afspraken niet zijn nagekomen, en hem hebben gevraagd een termijn te stellen waarbinnen de laatste werkzaamheden, inclusief het herstellen van het tegelwerk gedaan moet kunnen worden. Als hij zich niet aan die termijn zou houden zou hij de kosten voor het herstellen van het tegelwerk door een andere hovenier moeten betalen, een bedrag van volgens offerte 1200 euro. Hij stelde zich een termijn van 2 weken. Hij kwam deze afspraak niet na, waarmee hij dus verplicht is de kosten voor het herstel te betalen.
Er stond nog een factuur open van een ruime 700 euro. Deze is inmiddels gecrediteerd. Nadat het tegelwerk door een andere hovenier is hersteld hebben we de factuur (1206 euro) per email verzonden, met de vraag het overige bedrag van ongeveer 450 euro binnen 14 dagen naar ons over te maken. Toen dat niet is gedaan hebben we hem per email en WhatsApp (we communiceerden over het algemeen via WhatsApp) een betalingsherinnering gestuurd, met een termijn van nog eens een week. Deze termijn is verstreken, en er is niet betaald.

Ik weet niet of meneer denkt in zijn recht te staan niet te betalen, maar ik denk dat ik in mijn recht sta de gevraagde ~450 euro te eisen. Graag jullie mening...?

maandag 8 oktober 2018