Tuinman werkt niet volgens ontwerp en plant te weinig planten, verkeerde variëteit, niet volgens ontwerp

6 reacties

Voor onze nieuwe tuin is door een tuinarchitect een ontwerp en daarbij behorende plantenlijst gemaakt.
De uitgekozen tuinman heeft een website waarop hij aangeeft dit soort grote tuinen te kunnen aanleggen (ca. 1000m2). Hij komt, op eigen initiatief, meerdere malen, ongevraagd, aan de deur om zijn diensten voor aanleggen aan te bieden.
Hij heeft een aantal maanden geleden offerte mogen uitbrengen voor het eerste, grove grondwerk rondom de woning maar was daar zeker niet de goedkoopste dus is niet gekozen.
Hij heeft toen het ontwerp mogen bekijken en was enthousiast over het mooie ontwerp en gaf aan dat zeker tot stand te kunnen brengen. Als we in maart 2018 zo ver zijn dat de planttijd aanbreekt, komt hij aan huis om de plannen verder door te spreken. We geven aan dat exact die planten die de tuinarchitecte opgeeft, geplant moeten worden volgens ontwerp. Hij wil daarbij geen gebruik maken van de door ons aangegeven kweker (die zeker alle bijzondere planten heeft) maar zegt 'zijn eigen leverancier te hebben' die alles kan leveren. We geven aan dat hij, in overleg met ons, kleine aanpassingen mag doen als het 'in het werk' iets anders uitkomt dan op tekening staat. Als voorbeeld benoemen we: er staan 5 struiken op een smal stuk. Als er maar drie passen dan even overleggen met ons. Op slechts één of twee stukjes zou dit het geval kunnen zijn. Hij geeft aan dat de klus drie dagen werk is met drie personen.
Hij komt met twee man en is zelf nog niet twee ochtenden aanwezig. Na krap twee dagen is de klus 'klaar'. Dat verbaasde ons, de tuinman was ook niet bij de oplevering. Van de twee werkers was een een hulpje die geen Nederlands sprak/begreep en aangestuurd moest worden door de ander, ook iemand die Nederlands niet als moedertaal heeft. De rekening kwam vlot (en hij belde er zelfs na een paar dagen achteraan) maar de (te) snelle oplevering en al snel ontdekte gebreken, maakten dat wij de rekening in eerste instantie, onder opgave van reden, voor de helft betaald hebben.

Na korte tijd wordt het beter weer en gaan we zelf in de tuin aan het onderhoud. Struiken/planten gaan bloeien en we zien tot onze steeds groter wordende verbazing kleuren en types die niet in het ontwerp staan. Iedere dag doen we nieuwe 'ontdekkingen' waarvan we niet blij worden. Steeds vaker blijkt wat een prutswerk geleverd is. Een deel van de tuin is onbeplant gebleven ('dat is nog onder de grond mevrouw'), groepen planten zijn op de verkeerde plek gezet, te weinig planten in een groep, groepen in verkeerde vorm (op tekening in een cirkel, in werkelijkheid als een rijtje). We ontdekken dat de kwaliteit van de planten sterk te wensen overlaat. Struiken die aan de voorkant van het huis moeten staan, blijken achter geplant te zijn. Plantgroepen ontbreken. Zes malusboompjes blijken er slechts 3 te zijn en 3 die er niets op lijken.
We sturen mails, whatsappberichten etc. aan de tuinman maar hij reageert niet. Reminder, na reminder wordt aan hem gezonden. Eindelijk hebben we dan contact, hij zal 'het in orde brengen' en betere, grotere struiken/planten leveren. Dan eist hij wel dat we direct de rest van de rekening betalen en hij gaat 'wel even achter ons staan als we dat onder zijn toezicht elektronisch overmaken'.
Op de afgesproken dag en tijdstip verschijnt hij niet. Op de dag dat hij zal komen is het in zijn rug geschoten etc.
Na veel pogingen van onze kant en nadat de tuinman afspraken en termijnen niet nakomt, schakelen we onze rechtsbijstandverzekering in. De tuinman eist van ons een overzicht van wat hij verkeerd heeft gedaan.
Wij moeten dan alle gebreken in kaart brengen, een enorme klus. We weten/kunnen niet altijd zien wat hij precies geleverd heeft. Hij weigert namelijk de afleverlijsten van zijn leverancier, aan ons te laten zien. Die moet hij hebben want het gaat over een zeer groot aantal struiken en planten. Ook zijn alle labels aan de planten die gepoot zijn, verwijderd. Keer op keer vragen wij om die lijsten maar hij zegt die niet te hebben. Door die lijsten zou onze inventarisatie een stuk sneller en eenvoudiger zijn.

We willen de overeenkomst met hem beëindigen. De openstaande helft van de factuur willen we niet betalen. Gezien bovenstaande feiten krijgen/hebben we steeds meer de indruk dat hij ons bewust benadeeld heeft. Te weinig en goedkopere planten ingekocht. Kleinere (dus goedkopere) exemplaren van bomen en struiken dan in het ontwerp aangegeven. Bijzondere variëteiten zijn duurder dan de gewone (die hij dus geplant heeft). Slecht en onvakkundig werk geleverd door het ontwerp niet te volgen, geen deskundig personeel in te zetten, zelf daarop geen toezicht te hebben gehouden. Zoals één van deze medewerkers opmerkte: ze hadden eigenlijk nooit van zulke grote, bijzondere tuinen om aan te leggen.
Hij reageert niet op mail etc. en treedt ook zeer eigengereid op. Die ene sierboom kan toch wel wegblijven. Nee dus, want daarover heeft hij nog een mail ontvangen dat die er juist wél bij moet. Hij had hem gewoon niet besteld! Na flink aandringen komt de boom erin, wel de verkeerde.

De rechtsbijstandverzekering helpt ons niet veel verder. We moeten hem de kans geven (die hij al een aantal keren heeft gehad overigens) om de tuin in orde te maken. De tuinman geeft aan dat het dan ook 'klaar' moet zijn. Hij stelt zijn eisen!

Wij hebben gezien de hiervoor beschreven geschiedenis, geen enkel vertrouwen in dat hij het netjes, volgens ontwerp en met de juiste planten gaat opleveren. We willen de overeenkomst ontbinden maar dat schijnt niet te kunnen.

Ons voorstel zou zijn om het hierbij te laten. We betalen niets meer en hij komt niet meer in de tuin, hoeft dus ook niets meer te bestellen of arbeid te leveren.
De helft van de factuur is door ons betaald en de tuinman heeft dan ruimschoots de kosten van de planten eruit. Wij hebben geïnventariseerd hoeveel de aanplant voor ons als consument moet hebben gekost. Daarvoor heeft hij minder betaald. Heeft minder arbeid geleverd en heel fout werk.
Is het juridisch te verdedigen dat wij ons voorstel als zodanig uitvoeren?

Dank voor de reacties!

dinsdag 2 oktober 2018