pensioen toezeggen

0 reacties

ik ben 62 jaar en kan geen werk vinden en heb dus geen inkomen aangezien mijn vrouw wel werk heeft. Ik heb dus bij mijn voormalig werkgever gevraagd mijn pensioen eerder in te laten gaan en hen gevraagd wat mijn pensioen zou zijn in dat geval. Op basis van die opgave heb ik besloten dit inderdaad in te laten gaan rekening houdend met mijn financiële situatie. Jongstleden december werd ik gebeld door het pensioenfonds dat er tijdens een in het verleden gedane overdracht van pensioen door een ander pensioenfonds een fout is gemaakt met verevening in verband met een scheiding en ik dus een aanzienlijk lager pensioen zou krijgen en ook het teveel ontvangen pensioen terug zal moeten betalen. Dit kan ik dus niet. Ik heb naar aanleiding van de toezeggingen die van het fonds ontving, op het moment dat ik moest beslissen, de beslissingen genomen. En nu wil men mij minder pensioen geven en ook terugbetaling. Dat is in mijn ogen onterecht en ik vind dat ik niet het slachtoffer kan worden van een fout gemaakt in de overdracht tussen 2 fondsen.

donderdag 9 maart 2017