Als werknemer financieel garant staan voor de kosten van een bedrijfssleutel

1 reactie

Mijn werkgever heeft recent een nieuw sleutelplan geintroduceerd voor het hele bedrijf. Daarbij zijn alle traditionele (huis, tuin en keuken) mechanische sleutels vervangen door hypermoderne elektronische sleutels. Dat geldt voor zowel alle buitendeuren, die toegang geven tot de terreinen en gebouwen, als alle binnendeuren. Al sinds het begin van mijn dienstverband beschik ik over twee mechanische sleutels, van uitsluitend inpandige ruimten waarin zich géén gevaarlijke, kostbare of gevoelige zaken bevinden. Het betreft slechts mijn eigen werkplekken: een kantoor en een proefkeuken. Destijds heb ik getekend voor ontvangst van die sleutels en voor mijn aansprakelijkheid voor vervangingskosten bij schade of verlies van die sleutels. Het betreft hier een garantstelling van ca. 5 Euro per sleutel. Bij de introductie van het nieuwe elektronische sleutelplan heeft de werkgever mij nu gevraagd om een nieuwe verklaring van ontvangst te ondertekenen, met daarin een garantstelling van maarliefst 115 Euro voor de elektronische sleutel, inclusief het uitdrukkelijke voorbehoud van indexering. Deze kosten zouden geheel voor mijn rekening komen bij verlies of beschadiging van de sleutel, ongeacht of dat al dan niet opzettelijk zou gebeuren.

Ik vind het niet redelijk dat de werknemer dit risico volledig bij de werknemer neerlegt, zeker niet gezien de aanzienlijk hogere kostenstelling in vergelijking met de oude situatie, terwijl de nieuwe sleutel voor de voor mij relevante inpandige ruimten geen enkele verbetering of voordeel oplevert; ook niet voor het bedrijf overigens. Over de duurzaamheid en te verwachten levensduur van de sleutel wordt geen enkele informatie vrijgegeven en er bestaat geen enkel voorbehoud voor schade die eventueel buiten mijn schuld kan ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of een alledaags incident tijdens het werk, als gevolg van een fout van de leverancier, of als gevolg van het handelen van de werkgever zelf; de sleutels worden door de directie beheerd en aangestuurd vanuit een central digitaal netwerk. Ik heb aangegeven deze verklaring niet te zullen ondertekenen, tenzij ze op zijn minst zodanig genuanceerd wordt dat ik alsnog gevrijwaard ben van onredelijke risico's. De werkgever gaf echter aan geen enkele nuance te willen aanbrengen en ook het bedrag van 115 Euro niet te verlagen.

Mijn vraag is: kan de werkgever mij verplichten om financieel geheel garant te staan voor een bedrag van 115 Euro (automatisch in te houden van mijn salaris), voor een zeer basaal bedrijfsmiddel, dat onmisbaar is bij de uitvoering van mijn werk en waarvoor legio, significant goedkopere alternatieven bestaan?

maandag 10 april 2017