Beëindiging contract; aanzegtermijn, vergoeding, (horeca)

0 reacties

Lieve mensen,
Ik kom er niet meer helemaal uit. Ik heb 2 jaar lang (3 contracten) voor een werkgever gewerkt die mij geen vast contract wilde geven, maar mij graag terug zag na de termijn van 6 maanden zodat ik weer opnieuw kon beginnen (voor 2 jaar?). De werkgever geeft in beginsel geen vaste contracten omdat het zijn inziens een te hoog risico vormt.
Mijn vakgebied is horeca en ik werkte als shiftleader op de werkvloer (bediening).

Ondanks al mijn inzet, passie en ambitie heb ik dit destijds geaccepteerd. Na 10 maanden werd het gemis echter dusdanig groot dat ik weer bij dezelfde werkgever aangeklopt heb en direct werd aangenomen. Ik kreeg (wederom) een nuluren-contract voor een half jaar.

Helaas, het geluk lag in 2017 niet helemaal aan mijn kant. Ik heb 6 dagen thuis gezeten met een zwaar gekneusde enkel (achter een bureau kun je dan wel werken, in de horeca houdt het dan even op), ik kreeg een blaasontsteking die niet overging na 2 anti-bioticakuren en opkroop tot een nierbekkenontsteking (wederom een week thuis). Na 4 anti-bioticakuren en veel andere medicatie was ik er vanaf, maar mijn weerstand tot onder nul gedaald. Griepvirusje dwaalt rond, en jawel; ik had hem meteen te pakken en heb 1,5 week op bed gelegen met 40+ graden koorts (doktersverklaringen/foto's van thermometer/etc in bezit).

En dus kreeg ik op de dag dat ik weer aan het werk was te horen dat mijn contract niet verlengd werd. Dit is in een kort gesprekje meegedeeld. Ik heb geen enkel papier gezien en dan ook niets ondertekend. Mijn contract loopt af op 23 februari en ik hoorde dit op 2 februari.
Inmiddels zodanig door het slijk gehaald door dit bedrijf en zoveel mentale pijn geleden, dat ik er nu ook echt klaar mee ben. Gelukkig een hele leuke nieuwe baan met betere voorwaarden gevonden, maar ik vind de handelwijze nog altijd schandalig (ik zal niet in detail treden).

Mijn vragen; mijn werkgever heeft zich niet gehouden aan de aanzegplicht. Ik heb tot op heden nog geen schriftelijke aanzegging over mijn contract ontvangen, die ik mijn inziens op 23 januari (is dit qua dagtelling juist?) had moeten krijgen. Ik kan mijn mond houden en afwachten tot dit komt, zodat de dagen lekker oprekken en ik een hogere vergoeding krijg. Zo zit ik echter niet in elkaar.
*Maar ik krijg niet berekend op welk bedrag ik recht heb? Moet ik de uren (op papier 96 in totaal) dat ik ziek was, meerekenen? Hoe moet ik deze formule/som zien?

*Ik heb vakantie-uren opgebouwd. Die heb ik ook opgenomen omdat er een dermate rustige periode was dat ik niet voldoende uren kon maken. Dus als mijn daadwerkelijk gewerkte uren niet afdoende waren voor het salaris dat ik nodig had, heb ik mijn openstaande vakantie-uren laten uitkeren. Gelden deze als gewerkte uren of niet? Tel ik ze op bij mijn gemiddeld aantal uren per maand?

*Ik heb een nieuwe baan, super. Zij willen mij liever vandaag hebben dan morgen. Op het moment dat ik met mijn huidige werkgever onderhandel over het stoppen vóór de termijn dat mijn contract afloopt (bijvoorbeeld door mijn resterende vakantie-uren op te nemen en wellicht een klein beetje goodwill..), heb ik dan nog wel recht op de vergoeding wegens het niet in acht nemen van de aanzegtermijn?

*In mijn contract, van 6 maanden dus, staat het volgende (letterlijk overgetypt):

"Zonder schriftelijke toestemming is het de oproepkracht verboden gedurende een jaar na einde van het dienstverband zaken, zoals werkgever drijft, in welke ook, te drijven of te doen drijven direct of indirect, of daarbij op andere wijze rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn, zelfstandig of in dienstbetrekking of anderszins, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, binnen een straal van 50 kilometer waar werkgever gevestigd is, een wettelijke mogelijke en direct opeisbare boete aan de werkgever verschuldigd is, onverminderd het recht van de werkgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade."

Ik zie door de komma's de tekst niet meer. Wat bedoelen ze nu? Dat ik niet in een dergelijk bedrijf mag werken gedurende een jaar in de omgeving? En wat is een dergelijk bedrijf/zaken?
Klopt het, als ik zeg, dat ik meen te hebben gelezen in het BW dat deze clausule in zijn geheel niet mag staan in een tijdelijk contract? Of maakt dat niet uit, aangezien mijn handtekening er onder staat?

Als allerlaatste, en sorry voor mijn relaas, staat in mijn contract het volgende over aanzegging:

"X.1 De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 6 maanden en eindigt vanwege rechtswege, zonder dar daartoe opzegging is vereist op 23-02-2018.
X.2 De arbeidsovereenkomst is voor beide partijen tussentijds opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst is de opzegtermijn conform artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
X.3 De werkgever zal de werknemer uiterlijk een maand vóór de einddatum schriftelijk informeren óf en zo ja, onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet."

Spreken X.2 en X.3 niet tegen alles van X.1 in? Waar zet mij dit? Heb ik door ondertekening teniet gedaan aan mijn recht op een aanzegtermijn? Of juist niet?

Ik wil jullie op voorhand bedanken voor de genomen moeite en vooral voor het beantwoorden van mijn vragen, ik zal één dezer dagen in gesprek treden met de (vertegenwoordiging van) mijn werkgever en kom graag goed beslagen ten ijs.

Groetjes,
Horeca-miepje

maandag 5 februari 2018