Cao door werkgever anders uitgelegd

1 reactie

Ik heb voor mij ernstig zieke moeder zorgverlof aangevraagd, mijn moeder is inmiddels overleden.
Ik werk in de zorg en val onder de cao vvt

In de cao staat dat je recht hebt op zorgverlof :Je hebt na overleg met je werkgever de mogelijkheid betaald verlof op te nemen voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden als je noodzakelijke thuisverpleging en/of - verzorging verleent aan je zeer ernstig zieke relatiepartner, (pleeg)ouders, (pleeg)kind of een verwant waarmee je samenwoont.

Mij werkgever zegt dat ik geen recht hebt, omdat ik niet met mijn moeder samenwoon.
Ik heb hierop gereageerd dat het woordje OF in de zin een nieuwe voorwaarde is, en dat ouders specifiek genoemd worden,. Een verwant waarmee je samenwoont is volgens mij een broer , zus tante enz.

Mijn werkgever heeft contact gehad met de actiz die geven mijn werkgever gelijk. een collega van mij heeft contact gehad met de bond. Deze geven ons gelijk.

Waar kan ik met mijn probleem terecht en wie kan mij helpen.

maandag 3 december 2018