Ingewikkelde concurrentiebeding, overstap van A naar D mogelijk?

1 reactie

Ik ben in dienst bij een IT detacheerder (A) en werk op het moment bij klant C. Tussen mijn werkgever en klant C zit een derde partij B (ook een detacheerder). Bedrijf C werkt aan IT projecten intern bij bedrijf D, dit is echter geen detachering tussen C en D. Bedrijf C is als ware een interne leverancier voor bedrijf D.

A (detacheerder) > B (detacheerder) > C (klant) > D (klant van bedrijf C)

- Mijn werkgever A is er van op de hoogte dat ik door C aangenomen ben om te werken voor bedrijf D.
- A en B hebben een raamovereenkomst getekend.
- B en C hebben waarschijnlijk ook een overeenkomst.
- C en D hebben als klant en leverancier ook een overeenkomst die voorkomt dat mensen van C aangenomen worden door bedrijf D.
- Mijn werkgever heeft mij op de hoogte gesteld van de overeenkomst tussen zijn bedrijf A en B. En mij er op gewezen dat bepaalde overeenkomsten in dat contract van toepassing zijn op mij.
- Ik ben niet schriftelijk op de hoogte van de afspraken tussen B en C en tussen C en D.

Ik weet dat contractueel een overstap naar bedrijf C zo goed als onmogelijk is vanwege het feit dat ik gebonden van aan concurrentiebeding vanuit bedrijf A. En dat ik, stel ik wil een overstap maken, daar heel specifiek toestemming voor moet vragen bij zowel A als B (in overleg met bedrijf C).

Maar stel ik zie een interessante vacature bij bedrijf D, ben ik dan gebonden aan mijn concurrentiebeding vanuit mijn huidige werkgever A?
Ben ik gebonden aan een contract waar ik niets van af weet tussen bedrijf C en D? Ik ben immers geen letterlijke werknemer van C.

donderdag 26 oktober 2017