Overgang van onderneming

0 reacties

Wij zijn werknemer bij bedrijf A en gedetacheerd bij een internationale firma. Deze firma heeft het werk nu uitbesteed aan bedrijf B per 1 januari 2017. Aangezien bedrijf B op dezelfde manier de werkzaamheden gaat verrichten en wij voor bedrijf A enkel en alleen voor de betreffende firma werden ingezet, vind ons bedrijf (A) dat er overgang van onderneming is. Men heeft dit ook nog laten toetsen door een bedrijfsjurist en deze is van oordeel dat er inderdaad sprake is van overgang van onderneming. Men heeft hierop bedrijf B ingelicht dat men van rechtswege het personeel (ons dus) moet overnemen. Bedrijf B reageert echter niet op email, brieven of telefoon hierover. In andere landen heeft het bedrijf B al wel mensen die er zaten in dienst genomen onder de wet overgang van onderneming.

Wij zitten nu echter met een probleem dat wij niet bedrijf B kunnen aanklagen dat ze ons in dienst moeten nemen, maar ook niet ons eigen bedrijf A omdat zij de wet volgen. Wij weten dat ons eigen bedrijf een jaar lang nog verantwoordelijk is voor onze arbeidsvoorwaarden, maar we willen graag weten wat er vanuit ons, of eventueel vanuit ons bedrijf mogelijk is om deze impasse te doorbreken.

vrijdag 9 december 2016