Vaststellingsovereenkomst

2 reacties

Werkgever spreekt van mismatch. In verband met recente ontwikkelingen binnen de afdeling zoals het aannemen van specialisten en het automatiseren van verschillende taken komt mijn functie te vervallen.

Werkgever ziet geen nut in herplaatsing of een functioneringstraject. Ik moet elders mijn heil zoeken. Ik ben 2.5 jaar in dienst van de werkgever en heb een vast contract voor onbepaalde tijd. Onlangs heb ik een voldoende beoordeling in het functioneringsgesprek gehad waarbij wel aangegeven werd dat mijn houding af en toe te wensen overlaat maar dat hier verbetering in te zien is.

Omdat werkgever het ontslag initieert en omdat een functioneringstraject / herplaatsing nooit aangeboden is wordt gesteld dat werknemer +- 3 maanden vrijgesteld wordt van werk en 2 maandsalarissen mee krijgt omdat de vrijstellingsperiode gedurende een periode is dat de arbeidsmarkt stil staat (zomer). Daarnaast ontvangt werknemer de wettelijke transitievergoeding en vind er een normale eindafrekening plaats.

Werkgever vindt dit voorstel zwaar overtrokken daar medewerker nog jong en kort in dienst is.

Is dit reëel?

maandag 15 mei 2017