Vragen over contractvoorwaarden bij vrijwilligerswerk

6 reacties

Hallo,

Ik ben nu 4 maanden in dienst als vrijwilliger. Ik heb destijds ook een vrijwilligersovereenkomst getekend. Nu wil ik vanwege conflicten eigenlijk per direct ontslag nemen. Aangezien ik nu twee officiële waarschuwingen ga krijgen die beiden onterecht zijn. Dit heb ik tevens aangekaart, maar ze erkennen hun fout niet. Nu heb ik 2 vragen:

1. Ze hebben mij heel tricky vandaag 2-2 een bericht per whatsapp gestuurd, waardoor ik heb besloten om ontslag te nemen. Nu staat onderstaande bepaling in mijn vrijwilligersovereenkomst. Kan ik nu echt pas eind februari opzeggen, waardoor ik ook nog eens maart moet uitzitten omdat dat dan de opzegtermijn is? Of kan ik hier onderuit komen?

Artikel 5: Beëindiging overeenkomst
1. het bestuur van "X" is bevoegd deze vrijwilligersovereenkomst op elk moment te beëindigen.
2. De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst een opzegtermijn van één maand in acht. Opzegging door de vrijwilliger geschied schriftelijk tegen het einde van de maand. Wanneer door het aanvaarden van een betaalde baan daaraan niet voldaan kan worden, dient de vrijwilliger het werk zorgvuldig over te dragen, dan wel af te ronden.

2. In onderstaand artikel staat dat aangezien ik pas 4 maanden in dienst ben, en dus nog geen 200 uur werkzaam ben geweest ik de werkzaamheden niet op mijn curriculum vitae mag zetten. Kan een bedrijf dit überhaupt eisen, is dit wel rechtsgeldig? Daarnaast heeft een bestuurder bij het tekenen aan mij verklaart dat deze alleen wordt gehanteerd indien sollicitanten dit doen. Echter durf ik hier niet op te vertrouwen, aangezien de betreffende persoon degene is waarmee ik in conflict lig. En aangezien zij een opeisbare boete hebben opgenomen indien het artikel wordt overtreden. Kan ik hier onderuit?

Artikel 9 Curriculum vitae
de vrijwilliger is tijdens zijn werkzame periode gerechtigd de werkzaamheden bij "X" op zijn curriculum vitae of sociale media te vermelden. indien de samenwerking eindigt, nadat de vrijwilliger minder dan 200 uur voor de stichting werkzaam is geweest, zal de vrijwilliger - behoudens schriftelijke toestemming van het bestuur - de vermelding van zijn werkzaamheden bij "X" verwijderen van zijn curriculum vitae en sociale media.

Artikel 11 Boetebeding
6. Bij iedere overtreding van artikel 9 verbeurt de vrijwilliger een dadelijk opeisbare boete van 50,- euro zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van "X" om schadevergoeding te vorderen.

Kan iemand mij alsjeblieft helpen?

donderdag 2 februari 2017