auto verzekering

4 reacties

ik heb een auto verzekering op 01-01-2009 veranderd van wa casco naar alleen wa
nu ben ik er achter gekomen dat ze het niet veranderd hebben naar wa maar wa casco hebben gehouden dus al die tijd teveel aan premie betaald

ik heb de verandering zwart op wit maar kan het niet met terug werkende kracht terug vorderen
omdat ze zeggen
ik citeer

De dekking te wijzigen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Ondanks het feit dat u kunt aantonen dat dit verzoek is gedaan en ingewilligd, wil men hier niet aan meewerken.
De fout is wellicht ontstaan dat bij overgang van de verzekeringen naar volmacht Melching men uitgegaan is van de opgekregen gegevens, terwijl de wijziging nog niet was doorgevoerd.

Daarnaast stelt de maatschappij dat er inmiddels polissen / aanhangsels zijn afgegeven warauit blijkt dat de dekking WA / Volledig Casco was.

heb ik recht op de teveel betaalde premie en wat kan ik doen
grt Ben

woensdag 8 december 2010