Overlijdensrisico verzekeraar wilt niet uitbetalen

0 reacties

In oktober 2013 is mijn man als gevolg van een hartstilstand overleden. In maart 2013 hadden wij onze hypotheek laten overzetten van BLG naar ING en onze levensverzekering bij REAAL opgezegd en hebben vervolgens een overlijdensrisico verzekering afgesloten bij Cardiff, omdat dit voordeliger leek.

Nadat ik de claim had ingediend bij Cardiff, werd door Cardiff vastgesteld dat wij niet voldaan hebben aan de meldingsplicht en keert op basis hiervan het verzekerd bedrag niet uit. De tussenpersoon had aangekruist dat mijn man niet bij de cardioloog in behandeling was voor hart en vaatziekte. Terwijl hij wel in 2012 bij de cardioloog is geweest voor een algehele controle, op eigen verzoek omdat hart- en vaatziekte in zijn familie voorkomt, maar niet vanwege specifieke hartklachten. Uit het onderzoek bleek dat mijn man geen afwijkingen had aan zijn hart en bloedvaten. De huisarts heeft een paar keer cholesterol tabletten voorgeschreven, maar niet herhaaldelijk. De huisarts heeft tegenover de onafhankelijke medische toetsingscommissie verklaard dat mijn man jarenlang cholesterol en hoge bloed tabletten slikte en dat hij jarenlang hartpatiënt was. Dit is niet waar, want uit het onderzoek in 2012 is gebleken dat mijn man geen afwijkingen had en hij heeft de cholesterol tabletten niet continue heeft geslikt. En in augustus 2013 heeft hij voor het eerst een lage dosering van 5 ml gram hoge bloed tabletten voorgeschreven gekregen.

Op basis van de uitslag van het ziekenhuis uit 2012, waren wij gerustgesteld dat mijn man gezond was en hebben niet bij stilgestaan dat wij op het formulier moesten melden dat hij bij de cardioloog is geweest. Wij hebben dit niet bewust verzwegen. De huisarts heeft naar aanleiding van het onderzoek, ook geen actie ondernomen. Nota bene staat in de brief aan de huisarts dat de voorgeschiedenis van mijn man blanco was en dat er geen vervolgafspraak is gemaakt.
Het niet duidelijk waarop de huisarts zijn conclusies baseert, want de huisarts wil ons het medisch dossier niet geven, maar ik kan aantonen hoe vaak hij cholesterol- hoge bloed tabletten heeft gekregen en wanneer hij naar de cardioloog is geweest.

Heeft iemand soortgelijke ervaring hiermee. Kent iemand een advocaat die deze zaak zou kunnen aanvechten.
Alvast bedankt voor jullie reacties.

maandag 15 september 2014