Reisverzekering OHRA betaald niet uit

1 reactie

Mijn Klacht:
Ik ben op vakantie en ik heb ziekenhuiskosten gemaakt.
Ik heb online mijn schadeclaim inclusief alle nota’s ingevuld. Natuurlijk willen ze niet uitbetalen. Ik weet dat dit geen smaad is, want ik handel uit publiekelijk belang.

Van de heer J.Schmidth, die zegt o.a.:


Wij adviseren u alle medische kosten eerst via uw Zorgverzekering in te dienen. Van uw Zorgverzekering ontvangt u, na indienen van de nota’s, een bewijs van uitkering. Op dit bewijs staat onder andere vermeld welke kosten niet vergoed worden en/of onder het eigen risico vallen. Graag ontvangen wij dan dit bewijs onder vermelding van uw polisnummer.

Het voordeel is dat uw eigen risico op de Zorgverzekering wordt verminderd terwijl deze niet vergoedde kosten bij ons ingediend kunnen worden ter verdere afwikkeling. Daarnaast blijft zo het overzicht op de claim behouden. Het is dus niet zo dat wij geen geld willen uitkeren. Wij willen de afhandeling juist zo goed en voordelig mogelijk voor u laten verlopen.

Mijn laatste reactie was:


Nogmaals vraag ik, waarom ik een reisverzekering heb, wanneer ik het niet kan gebruiken? Als mijn zorgverzekeraar het vergoed, dan betaal ik de reisverzekeringskosten voor niets. Nogmaals ik heb hier recht op en de reisverzekering hoort ziektekosten te vergoeden. Het is juist een nadeel als ik mijn eigen risico moet betalen, omdat ik dan niet mijn geld wat uitgegeven is voor ziektekosten tijdens mijn reis.

Het voordeel van de reisverzekering is dat ook het eigen risico van de zorgverzekering gedeclareerd kan worden op de reisverzekering. Dus als mijn medische zorg door de zorgverzekering gedekt wordt, maar ik moet wel eigen risico betalen, kan ik dit juist op de reisverzekering weer declareren. geneeskundige dekking is meeverzekerd in mijn pakket.”

In ieder geval, moet de reisverzekering de kosten dekken en ze maken het alleen maar lastiger nu ik al ruim een mand op mijn geld wacht, die ik zeker kan gebruiken.

Hun reactie is steeds weer dat ik het maar moet verhalen via mijn zorgverzekeraar, ik betaal een resiverzeringspremie dus voor niets:

Zoals ik aangaf, heeft dit niets met mijn eigen risico te maken. Ik heb hier een reisverzekering voor met geneeskundige kosten, waardoor ik niets van mijn eigen risico hoef af te trekken. Nogmaals ik heb een reisverzekering met dekking voor medische kosten. Dit betekend dat mijn reisverzekeraar alle medische kosten vergoed namelijk, zonder eigen risico.

Dit staat ook in de polistvoorwaarden artikel 27.1:

We vergoeden ook geneeskundige kosten
die de Basis Zorgverzekering (of een aanvullende verzekering
daarbij) niet vergoeden als gevolg van een eigen risico of een
vergoedingsmaximum.

Dus de eigen risico kan ik op jullie verhalen.
Ik wil dus dat alle kosten vergoed worden waar ik recht op heb zonder een eigen risico van mijn zorgverzekeraar. Dit staat allemaal beschreven en ik verwacht dat jullie zich hieraan houden.

Ik hoop dat ik hier geholpen kan worden.

Danny GOpie

maandag 18 augustus 2014