Rekening DELA hoger dan prijsopgave

6 reacties

Onlangs is mijn moeder overleden, en de uitvaart is verzorgd door DELA.
De volgende dag is een vertegenwoordigster bij mij thuis geweest om de uitvaart te regelen, en is er een voorlopige prijsopgave gemaakt.
"s Middags belde de vertegenwoordigster mij op met de mededeling dat er een andere uitvaartbegeleider de uitvaart zou doen, omdat de oorspronkelijk toegewezen begeider op de dag van mijn moeders uitvaart was verhinderd.

Nu kreeg ik gisteren de uiteindelijke rekening, en die bleek ruim honderd euro hoger te zijn dan aanvankelijk beraamd. Een deel van de hogere rekening komt doordat er een aantal consumpties meer zijn genuttigd dan was voorzien. Ik heb daar geen probleem mee, omdat van tevoren was afgesproken dat deze post duurder uit kon vallen.
Wel heb ik er een probleem mee dat de uitvaartbegeleidster maar liefst 95 Euro duurder was dan oorspronkelijk is gemeld.

Nu vraag ik me af of DELA die 95 Euro aan mij mag doorberekenen of dat dit voor risico van DELA is. Het is namelijke niet onze schuld dat de oorspronkelijk aangewezen begeleider was verhinderd. Het lijkt me daarom die meerkosten daarom voor haar rekening moet nemen.
Het is mij namelijk ook niet meegedeeld dat de tweede uitvaartbegeleidster een hogere vergoeding vroeg.

woensdag 23 mei 2012