rente begrafenispolis

2 reacties

Hallo iedereen,

Vanmiddag werd ik gebeld met een vraag waarvan ik het antwoord verschuldigd moest blijven. Daarna heb ik nog wel gezocht maar ik ben niet verder gekomen, vandaar dat ik het hier even neer leg.

Een aantal jaar geleden (40) heeft een bevriend echtpaar begrafenispolissen afgesloten en een paar honderd gulden betaald. Nu waren zij wel benieuwd wat de huidige stand van zaken is en hebben zij de verzekeraar eens opgebeld. Er is ze verteld dat zij hun polis kunnen afkopen, waarbij de waarde van de polis destijds direct wordt omgerekend en uitgekeerd in euro's (x 2,20371). Het echtpaar wil graag weten of ze nu geen aanspraak kunnen maken op de rente, omdat deze verzekeraar natuurlijk jaren lang het geld in hun bezit heeft gehad en er zelf wel rente over heeft ontvangen.

Mijn vraag in het kort is dan ook: hoort rente uitgekeerd te worden bij het afkopen van een begrafenispolis?

Ik hoop dat iemand hier naar zou willen kijken en mij een antwoord kan geven.

Bij voorbaat dank!

Rik

zondag 21 december 2014