Sinds 1994 een uitkering via Zwitserleven n.a. arbeidsongeschiktheid (deel) nu per 2005 overgenomen door BP Pensioenfonds steld in November 2009 te stoppen met verder uitkeren ??

2 reacties

SPOED OPROEP !!! INFO!!

BP Pensioen fonds heeft per 2005 alle rechten en plichten over genomen van Zwitserleven waar bij ik verzekerd was via mijn toemalige werkgever Amoco waar na ik in 1993 een keuring heb ondervonden voor mijn gehoor en is gebleken dat ik een blijvende gehoor beschadiging heb, nu steld BP dat mijn WAO Hiaat uitkering niet terrecht is?? hier voor had ik een verzekering tot mijn 65e levensjaar.

Ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd; oude gegevens zijn verloren gegaan .. en bij het UWV is er niets bekend alleen dat daar de uitkering tot een bepaalde tijd is betaald en beeindigd omdat zij niet de betalende instantie waren voor mijn verzekering en door dat de maximale betaal datum daar was verstreken, en op basis hiervan steld BP dat ik geen recht heb op een aanvulling? Ik heb nog nooit een oproep gehad voor een herkeuring of een update van mijn inkomen per jaar? ik heb in 1994 alleen wacht geld ontvangen via het NIB ( UWV ).

BP Pensioenfonds wil nu gaan incasseren op basis van een betalings regeling hetzij een incasso procedure, Amoco steld geen gegevens meer te hebben: hetzij gegevens met onderliggende afspraken ? en Zwitserleven zegt alles netjes over gedragen te hebben aan BP waar op zij altijd hebben betaald qua gegevens waar mijn verzekering op gebaseerd is.

BP Pensioen fonds walst over mij heen en steld gegevens in het systeem te hebben die voor mij niet toegangelijk zouden zijn omdat deze alleen in het systeem van BP te zien zijn terwijl ik het hele dossier heb opgevraagd bij BP zoals ze deze hebben ontvangen van Zwitserleven en deze laatste partij steld alles juist te hebben overgedragen.

Nu kom ik er niet meer uit?? wat te doen??

Bij deze gaarne met spoed info want deze zaak knijpt nu aan alle kanten en ik zit door dat ik van de een naar de ander wordt gestuurd met mijn handen in het haar ?

Mijn gehoor is alleen maar slechter geworden en niet beter!

Tot horens!

B.S te H.

woensdag 11 augustus 2010