terugvordering uitkering op basis van aanvraag

2 reacties

ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.

ik ben al ruim 10 jaar 80-100% arbeidsongeschikt, ik ontvang een uitkering van een verzekeringsmaatschappij.
vorig jaar ben ik op controle geweest bij een arts, en daar is een verslag van gemaakt.

ik heb nu een schrijven van ze gehad dat men per direct mijn verzekering opzegt, en dat men alle betaalde uitkeringen terug vorderd.

als reden is opgegeven 7.928 lid 1 burgelijk wetboek. (1. De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.)

bij de aanvraag is een vraag met nee beantwoord.

maar nu blijkt uit het verslag dat is opgemaakt bij de controle dat ik als 15 jarige dit wel "eens" heb gedaan.
dit was 8 jaar voor mijn aanvraag en een totaal ander leven.

nu word ik verantwoordelijk gehouden voor iets wat ik als tiener wel eens heb gedaan en mij word verweten bij het aanvragen van de verzekering dit te hebben verzwegen.
ik heb het niet verzwegen want ik ben mij van geen kwaad bewust, dus gaat over de aanvraag bijna 20 jaar geleden en na een uitkering van meer dan 10 jaar.
het gaat dus ook niet om of ik nu wel of niet arbeidsongeschikt ben, maar om een "jeugdzonde"

Hoe moet en kan ik hier mee omgaan ?

help, een radeloos iemand

vrijdag 17 oktober 2014