Verjaring wao hiaat verzekering.

0 reacties

Ik ben sinds kort bekend geworden met het feit dat ik verzekerd was via de toenmalige werkgever dat ik een wao hiaat verzekering had.
In 2004 volledig afgekeurd en na een jaar in de vervolguitkering, dus een wao gat sinds die tijd.
Nu lees ik dat de verjaring van drie jaren na bekendheid met de opeisbaarheid bij de tot uitkering gerechtigde geldt.
Echter, kan ik nu aanvoeren dat ik pas sinds kort bekend ben met de verzekering en daardoor de verjaring niet van toepassing is?
In de periode dat ik in de wao kwam was ik zo ziek dat ik nergens meer toe in staat was, en ook psychische problemen kreeg.
Wat betreft de premiebetalingen, ze hebben nooit gemeld dat er een achterstand was oid.
Dezelfde verzekeraar, Interpolis, geeft wel vanaf nu premievrije opbouw van mijn pensioen dat sinds 2004 niet meer is opgebouwd, omdat ik de premie niet meer kon betalen. Daartoe had ik in die periode het pensioen premievrij laten maken.
Daarvan kreeg ik wel bericht dat er achterstand was in de betalingen.

Heb ik enige kans om hiermee nog iets te bereiken, al is het niet met terugwerkende kracht?

dinsdag 8 juli 2014