Is waardevermindering gevolgschade?

10 reacties

Volgens mijn caravanverzekering ben ik verzekerd tegen verborgengebreken, mits de caravan niet ouder is dan 5 jaar. Dat is hij wel, maar er staat in de polis (Interpolis) dat ingeval hij ouder is de directe schade door constructiefouten biet wordt vergoed maar de gevolgschade wel. Nu is er een scheur in de kunststof kopwand gekomen en dat heeft de dealer bij de winterbeurt ontdekt. Volgens de dealer een bekend probleem bij HOmecar en caravans met kunststof kopwanden in het algemeen. Ik zou dus geen recht hebben op de vergoeding van de reparatie van die scheur maar wel op vervolgschade, b.v. een halfweggerotte caravan als er vocht naar binnentreedt. Volgens mijn dealer is echter ook de waardevermindering door die scheur (door hem op ruwweg €1100,- geschat = de helft van de reparatiekosten. Volgens mij is die waardevermindering een direct gevolg van die constructiefout en dus gevolgschade. De verzekeraar bij monde van een aardige dame aan de telefoon zegt echter dat alleen materiële schade wordt bedoeld en geen waardevermindering. Dit staat echter niet met zoveel letters in de polis, maar dat is nu eenmaal zo zegt zei. zie artikel 3 lid c van deze polis: http://www.rabobank.nl/images/202h4_2914525.pdf?ra_resize=yes&ra_width=8... Daar ben ik het dus niet mee eens. Wat is hier de mening?

maandag 24 januari 2011