Aansprakelijkheid kosten nadere controles i.v.m. ondeugdelijk MOM prothese

2 reacties

Een aantal jaren geleden werd mijn vader aan zijn heup geopereerd, hij kreeg namelijk een kunstheup. Er is een MOM (metal op metal) prothese in zijn heup geplaatst. Een paar jaar na de operatie werden alle patiënten met een MOM prothese opgeroepen om terug te komen voor extra onderzoeken omdat de geplaatste kunstheupen bij een aantal patiënten problemen met zich brachten. Er is namelijk geconstateerd dat de geplaatste kunstheupen met de tijd kunnen slijten, waardoor er een concentratie nikkel en chroom in het bloed terecht kan komen. Mijn vader is om die reden op aanbeveling van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging naar het ziekenhuis teruggegaan voor een extra onderzoek. Uit dat onderzoek is gebleken dat er met zijn kunstheup tot nu toe niets aan de hand is. Hij kreeg echter wel een rekening voor dit extra onderzoek. Hij moest een eigen bijdrage betalen ten bedrage van €137,34. Mogelijk heeft de verzekeraar het restant betaald. Mijn vader is het niet eens met het feit dat hij een deel van deze rekening zelf moest betalen. Hij meent dat het gebruiken van een ondeugdelijk product (in dit geval de MOM prothese) bij de uitvoering van deze operatie onder het (bedrijfs)risico van het ziekenhuis valt. Derhalve zou het ziekenhuis aansprakelijk moeten zijn voor de kosten van extra controles i.v.m. met de mogelijke gevaren van de MOM prothese die zij gebruikt hebben. Mijn vader is onlangs opnieuw opgeroepen voor een extra controle. Om de twee jaar zal een dergelijke controle moeten plaatsvinden.

Hij heeft een brief naar het ziekenhuis gestuurd waarin hij vraagt om het geld dat hij moest betalen terug te storten. In reactie hierop verwijst het ziekenhuis door naar de producent voor de aansprakelijkheid van de kosten van deze nadere controles.

Juridische vraag:
Kan het ziekenhuis doorverwijzen naar de producent/leverancier voor de kosten van de extra onderzoeken? Ik heb zelf gevonden dat op grond van art. 6:77 BW de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar (mijn inziens zou dat het ziekenhuis zijn). Mijn vraag is of dit artikel wel van toepassing is?

Ik hoop dat iemand tips heeft

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Cristian

zondag 20 juli 2014