bewindvoerder weigert hulp bij schenking

4 reacties

Moeder is sinds een jaar opgenomen in een verpleeghuis.
Een arts heeft een verklaring afgegeven waarvan de kern is dat moeder "vanwege een cognitieve stoornis niet langer in staat moet worden geacht de gevolgen van haar handelen te overzien". De kinderen hebben geprobeerd uit eigen gelederen een bewindvoerder te benoemen maar dat is niet gelukt. Eén kind heeft dit door het afleggen van een leugenachtige verklaring en zonder bewijsvoering tegengewerkt. De rechtbank heeft deze ongegronde bezwaren meegenomen in de uitspraak en als motivatie gezegd: " ... er is onenigheid in de familie EN het gaat over geld dus GEEN bewindvoerder uit familiekring....."
Er is een commerciële bewindvoerder benoemd.

De kinderen ontvangen al meer dan 10 jaar jaarlijks een royale schenking van de ouders. De uitbetaling geschiedt steeds contant. Wij hebben de bewindvoerder gevraagd ook voor 2012 deze schenking te regelen. De bewindvoerder wil van de kinderen bewijsmiddelen ontvangen en ziet het niet als zijn taak om in de administratie van mijn moeder (die de bewindvoerder in bezit heeft) te zoeken naar bewijsmiddelen van schenkingen.
Contact met het bewindsbureau van de rechtbank leert dat men zegt dat als de bewindvoerder het niet in het belang van de rechthebbende (= moeder)vindt er door de bewindvoerder geen actie hoeft te worden ondernomen.

Ik vind dit een absurde situatie.
Wie kan mij en mijn familie helpen met informatie en/of tips?
Alvast bedankt.

woensdag 30 januari 2013