kan ik een kliniek aanklagen wegens nalatigheid

1 reactie

Nu een jaar geleden heb ik een maagballon laten plaatsen in de *verwijderd door de redactie*. Daar ben ik 7 weken lang doodziek van geweest. (3 dagen ziek was normaal in dit geval). Herhaaldelijk heb ik de behandelend arts gebeld dat het niet goed ging. Ook de diëtiste verbonden aan deze kliniek heb ik drie keer bezocht en drie keer verteld dat ik haast niet vooruit kon komen zo ziek dat ik was. Niets is er met deze gegevens gedaan. De arts heeft na mijn eerste telefoontje een recept gefaxed naar de verkeerde apotheek, zodat ik nog 5 dagen moest wachten op pillen die niet werkten. Na mijn tweede telefoontje stuurde hij precies het zelfde recept naar precies dezelfde foute apotheek voor precies dezelfde pillen die niet werkten. Ik heb besloten na veel nadenken dat de behandeling ongedaan gemaakt moest worden. Daarvoor heb ik een afspraak gemaakt. De arts heeft niet gevraagd waarom of hoe of wat, ging gewoon zonder verder onderzoek die ballon trachten te verwijderen. Dat mislukte, doordat mijn maag helemaal vol zat. dat was ook de reden van mijn ziek zijn. In terug naar Den Haag, andere dag terugkomen, nieuwe poging. Hiervoor heeft de arts zowaar de moeite genomen een echo te maken. Enfin, nieuwe poging tot verwijdering. Opnieuw mislukt. Bij de derde poging is het gelukt. Na dit alles heb ik een klacht ingediend bij de kliniek. Deze klacht is gegrond verklaard, zonder excuus of iets wat daarop lijkt, gewoon: uw klacht is gegrond verklaard. Daarna heb ik gevraagd, kan ik mijn geld terugkrijgen: 3950 euro. Dit verzoek hebben zij naar hun verzekering gestuurd. Na een onderzoek van 4 maanden hoorde ik dat er geen sprake van restitutie kon zijn omdat een medische fout niet aantoonbaar was. Daarna heb ik een advocaat ingeschakeld. Hij heeft met dezelfde verzekering te maken, die opnieuw gewoon niets van zich laten horen. Een proces zou te duur zijn voor dit bedrag. De advocaat zal nog een poging doen tot bemiddeling en daar houdt het mee op. De kliniek hult zich ondertussen in doodse stilte. Mijn vraag nu: iedereen, de kliniek, de advocaat, de verzekering heeft het over medische fouten. Ik heb het echter nooit over medische fouten gehad. Mijn klacht betreft de onverschilligheid, nalatigheid van de arts. Daar heb ik het over, kan dit alles zomaar doorgaan. Dat geld vergeet ik wel weer, maar kan dit zomaar in deze maatschappij, iemand maar gewoon geen antwoord geven en niets doen aan klachten. Nog een klein voorbeeld van de gang van zaken: de dietiste had gezegd: ik zal de klachten met de arts overleggen. Nooit iets van gehoord. Tijdens de behandeling in de klachtencommissie kwam dit ter sprake. De arts antwoordde: uit het verhaal van de dietiste begreep ik dat u niet uitgedroogd was, dus ik zag geen noodzaak om in te grijpen. Met andere woorden: als je niet uitgedroogd bent mag je gewoon ziek zijn. Enfin, dit wilde ik aan u voorleggen. Kan hier nog iets mee. Ik zou ook graag hebben dat deze kliniek hiermee in de publiciteit kwam, zodat anderen deze gang van zaken bespaard wordt.

woensdag 17 augustus 2011