Mentorschap

0 reacties

Vraag:
Op de website van de rijksoverheid heb ik gelezen dat een mentor beslissingen neemt over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier.

Mijn nog thuiswonende 26-jarige dochter maakt vanaf haar vroege jeugd gebruik van een rolstoel en voor haar verzorging is zij afhankelijk van derden. Zij heeft geen mentor en deze is ook niet gewenst. Haar grootste angst is dat wanneer ik er niet meer ben om voor haar te zorgen, de instelling waar ze dan heen zal moeten, mentorschap aanvraagt. En dat zij daarmee het laatste beetje zeggenschap over zichzelf verliest. Bij de laatste IQ-test die bij haar werd afgenomen kwam de waarde uit op 68.

Wat is het criterium voor aanvraag? Kan een hoger IQ-cijfer de zaak veranderen? Kan een rechter zich baseren op een laag IQ-cijfer om mensen hun leven uit handen te laten nemen? Welke maatstaven worden gehanteerd? Of is het een hamerstuk en wordt er niet verder gekeken en trekt de persoon in kwestie sowieso aan het kortste eind? Ik vind dat een nare gedachte. In principe kan mijn dochter bovengenoemde beslissingen (eerste alinea) heel goed zelf nemen.

donderdag 11 september 2014