Verzuimtarief logopedie

3 reacties

Mijn dochter krijgt al bijna 2 jaar logopedie. Zij heeft een chronische darmziekte en hartafwijking. Een paar maanden geleden kwam ze op vrijdag om 12 uur ziek uit school. Daarna moest ze om 13 uur naar logopedie. Ik heb gelijk gebeld om haar af te melden. Ze is nog een hele week ziek gebleven. Ik heb wel een rekening met verzuim tarief ontvangen. Dat wordt niet gedekt door de ziektekosten verzekering. Na veel discussie met de logopediste moet ik de rekening toch betalen. Dat weiger ik. Voor mij is dit een overmacht situatie. Ik kon niet weten dat onze dochter ziek zou worden. Bovendien heb ik bij de logopediste bij de aanmelding de ziektegeschiedenis verteld. Los van feit, dat ieder kind natuurlijk ongepland ziek kan worden, heeft onze dochter door haar ziektebeeld ook een beduidend hogere kans dan een gezond kind. Ik vind het onredelijk en onbillijk om het verzuim tarief te moeten betalen. Bovendien wordt het ziek zijn van onze dochter niet betwist, daar bestaat geen twijfel over. Nu wil de logopediste geen behandelafspraak meer maken en worden we door haar (in onze beleving) bestraft voor iets waar we niets aan kunnen doen.

maandag 9 januari 2012