Waar ligt de grens van wat overlast is en wat niet en waar heb ik recht op?

1 reactie

Toen wij eind 2009 in deze huurwoning kwamen wonen hadden we voor dit type huis teveel huisdieren. Dit was ontstaan doordat wij de woning ruim een half jaar eerder toegewezen hadden gekregen dan verwacht.

In de zomer van 2010 kregen wij een brief van de woningbouw dat er een klacht was binnengekomen over stank overlast. De verhuurder is zelf bij ons binnen geweest en heeft het hele huis mogen zien en is tot de conclusie gekomen dat hij geen stank kon constateren, maar plaatste wel de opmerking : "wat moet je met al die beesten?" Ik vond dit een erg vervelende opmerking gezien "mijn beesten" voor mij een deel van mijn leven uitmaken en het hebben van huisdieren voor mijn gevoel iets persoonlijks is.

We hebben aangegeven dat wij door de verandering van woning en werk al minder huisdieren hadden en de oudere dieren die er nog waren hun tijd uit zouden dienen, maar wij al verwachte dat dit niet heel lang meer zou zijn. Er werdt toegezegd dat wij nog een bevestiging zouden krijgen dat er geen stankoverlast geconstateerd was, maar hebben hier niets meer van vernomen.

De buurman had hij al eerder gesuggereerd dat een van mijn honden in zijn tuin had gepoept, maar dit is niet mogelijk gezien wij er altijd bij zijn als we gaan wandelen. (het is een heel klein hondje en het vermoeden was dan ook dat het een kat was geweest) Hij bleef bij zijn standpunt en in zijn ogen was mijn hond de boosdoener.

Eind juni dit jaar plaatste mijn buurman zonder overleg een hekje in de voortuin, die zoals het op mij overkwam moest voorkomen dat mijn hond bij hem in de tuin kon komen. Hoewel ik het schapenhek erg lelijk vind (paal-gaas-paal-gaas-paal) heb ik er verder geen problemen mee als de buurman hiermee het gevoel heeft dat het probleem is opgelost. Wil het niet dat het hek 40cm over de erfafscheiding aan mijn zeide geplaatst was.

Gezien de verstandhouding met de buurman heb ik de woningbouw gevraagd of zij de erfafscheiding wilde aangeven. Zodat het geen gezeur van '1cm van mij 1cm' van jou zou worden. Nadat de ik de woningbouw meerdere keren moest attenderen dat zij hadden beloofd dit in behandeling te nemen, kwam er iemand van de woningbouw kijken.

Op het moment dat deze man in de woning was plaatste hij een opmerking over mijn achtertuin. Hier stonden in een hoek nog autodeuren die met de komende vakantie afgevoerd zouden worden. (mijn partner heeft een oldtimer) de hoek waar de deuren stonden is een loze hoek en eigenlijk alleen zichtbaar als je midden in de achtertuin gaat staan. Hierop gaf hij het commentaar dat de buren niet het idee moesten krijgen dat ze op een sloop zouden wonen. Wederom een voor mijn gevoel botte opmerking. Daarnaast zou iemand mijn tuin in moeten gluren om deze deuren te kunnen zien. Wat voor mij nu ook niet het gevoel van privacy opwekt. Ik heb aangegeven dat wij bijna vakantie hadden en dat wij dan weer met de auto aan de slag konden en naar verwachting ook de deuren zouden verdwijnen.

Vervolgens kregen we begin augustus een brief dat wij ons niet aan de gemaakte afspraken hadden gehouden en er indien nodig juridische stappen voor het ontbinden van het huurcontract zouden genomen worden, en alle kosten hiervan op ons verhaald zouden worden.

Dit veroorzaakte voor mij behoorlijke stress gezien ik mij niet bewust was van gemaakte afspraken en ik daar eveneens geen bevestiging van ontvangen had. De wijze waarop het door de woningbouw gebracht werdt schoot bij mij vreselijk verkeerd. Gezien ik in mijn ogen geen opzettelijke overlast veroorzaak en er geen afspraken gemaakt zijn. Eveneens stond in de brief dat zij bij controle hadden geconstateerd dat..... Bij mijn weten hadden wij gesproken over de autodeuren in de achtertuin en dit is van buiten de tuin niet te zien. Verder vond ik in de algemene bepalingen dat zij het huis niet mogen betreden zonder overleg en ik van niets af wist. Het voelde dan ook als inbraak. Ze zijn bij mijn weten niet in de woning geweest maar vraag mij wel af hoe zij mijn achtertuin hebben kunnen controleren. Ook werdt er vermeld dat wij zouden hebben toegezegd niet aan de auto te sleutelen na 1 augustus. Ook hier is niet over gesproken.

Nu kreeg ik vandaag wederom een brief dat er weer geklaagd zou zijn over stankoverlast en het langdurig sleutelen aan de auto. Mijn buren hoor ik niet. Ze komen niet en zeggen niets. Mijn ene buurman heb ik eens gevraagd waar hij last van had en hij gaf aan dat hij een jaar geleden had gedacht dat hij last had van muizen onder het dak, maar dat hij nu niets meer merkt.

Ik voel me nu zeer onprettig in mijn woning en zou graag weg willen, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is nu mijn recht en in hoeverre kan ik de woningbouw wijzen op hun manier van handelen en vooral op het in mijn ogen ongegrond dreigen met uitzetting, zonder dat hier feiten tegenover staan.

PS
we hebben 3 honden
1 groot
2 heel klein
3 fretjes
1 kat

donderdag 25 augustus 2011