Wie is aansprakelijk voor kosten aanrijding hond

9 reacties

In een bosperceel is mijn hond door een motorvoertuig aangereden en heeft daarbij zijn poot gebroken. Kosten van de dierenarts +/- 1.800,=.
Aan het begin van dit bosperceel is aangegeven dat bezoekers welkom zijn zonder motorvoertuig en met honden aangelijnd.
Hoewel mijn hond niet was aangelijnd ben ik van mening dat de bestuurder door het negeren van dit bord een onrechtmatige daad heeft gepleegd obv art. 6.162 en dat er een causaal verband is tussen de aanrijding en het negeren van de toegangsbord door de bestuurder.
De bestuurder lijkt mij op zijn minst gedeeltelijk aansprakelijk voor de geleden schade.
Bestuurder verklaart echter dat de hond tegen de auto is aangelopen. De verzekering van de tegenpartij erkent geen enkele aansprakelijkheid.
Ik vraag me af of ik zelf volledig verantwoordelijk ben voor de geleden schade en welke mogelijkheden er zijn om alsnog mijn schade te verhalen.

woensdag 29 december 2010