Concurrentie beding omzeilen ZZP'er

0 reacties

Hallo,

Ik werk als ZZP'er voor detacheerder X.
Ik word uitgeleend aan opdrachtgever Y.
Ik heb een raamovereenkomst gesloten met de detacheerder waarin een concurrentie beding is opgenomen. Ik mag een jaar nadat ik ben gestopt met werken voor de detacheerder niemand van een klant van detacheerder X in dienst nemen, of zelf voor een van hun klanten gaan werken.

Nu wil ik graag weg bij detacheerder X, omdat deze structureel nalaat mij te betalen.
Opdrachtgever Y heeft mij aangeboden om voor hen te komen werken, maar dit kan niet vanwege het concurrentiebeding.

Is er voor mij een mogelijkheid om onder het concurrentiebeding uit te komen?

Ik heb de detacheerder al in gebreke gesteld, zodat ik mogelijkerwijze de overeenkomst kan ontbinden. Mocht ik de overeenkomst kunnen ontbinden doordat zij niet binnen de gestelde termijn betaald hebben, ben ik dan alsnog gehouden aan het concurrentiebeding?

Alvast bedankt!

donderdag 9 juni 2016