Eigendom administratie

1 reactie

Bij dezen wil ik een vraag stellen omtrent eigendomsrecht van administratie. Indien een klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is een administratiekantoor dan gerechtigd de administratie achter te houden? Of is deze per definitie eigendom van de cliënt? Indien een cliënt van kantoor wil overstappen op een nieuw administratiekantoor, en deze cliënt heeft nog een betalingsverplichting naar het oude kantoor, is er dan een verplichting tussen de kantoren om de administratie te overhandigen aan het nieuwe kantoor? Met vriendelijke groet, Angeline Evers

vrijdag 3 september 2010