Aanbouw van 3m tegen mijn muur ja/nee?

5 reacties

Mijn buren willen gaan uitbouwen, 3 meter en dat mag begrijp ik sinds 1 november jl. zonder vergunning. Echter: onze woonkamer is aan de achterkant al vanaf de bouw (ca. 1936) een meter langer dan de hunne. Enkelsteens, met daaraan vast een gedeelde schutting op de erfgrens.
Nu lees ik het volgende:
Gebruik scheidsmuur: Of uw buren tegen de scheidsmuur die op de erfgrens staat mogen bouwen, hangt af van of de muur onderdeel van uw woning is of niet.

- Het is een gewone scheidsmuur
Uw buren en u zijn voor de helft eigenaar. Uw buurman mag zonder uw toestemming tot de helft van de muur inbalken voor bijvoorbeeld een verbouwing. Dit betekent dat u dan tot op de helft van de dikte van de muur balken en ankers mag aanbrengen of vervangen. De muur en de daarmee verbonden werken mogen niet worden beschadigd. Beschadigen uw buren de muur, dan moeten zij dit uiteraard op eigen kosten herstellen.

- De muur is onderdeel van uw woning
Uw buren moeten toestemming aan u vragen als ze tegen de muur aan willen bouwen. Het maakt niet uit of de muur op of over de erfgrens staat. Als er in het verleden een erfdienstbaarheid is afgesproken hoeven ze dit niet te doen. De erfdienstbaarheid is bindend.

Is de 11 cm dat de muur (enkelsteens, 22 cm) over de erfgrens staat erfdienstbaarheid of niet is nu dus de grote hamvraag???? Waar kan ik dit ergens opzoeken? In het koopcontract (1997) staat hierover niets beschreven, moet je als ze mogen bouwen bijvoorbeeld een dakaanhechting toestaan etc. als ze inderdaad onze muur willen gebruiken.

dinsdag 13 januari 2015