Aanbouw + erfgrens

4 reacties

Wij hebben een aanbouw aan de achterzijde geplaatst, nu hebben de buren ons gesommeerd (afgelopen maandag 16 december) om het gedeelte wat over de erfgrens staat te verwijderen / aan te passen, dit dient dan 1 april gereed te zijn.
Voordat wij zijn gaan aanbouwen stond tussen onze huizen een stenen muurtje (hoogte ca. 2000 mm), deze is gesloopt en er is een nieuwe zijmuur geplaatst.
Dit muurtje stond er al zeker 30 jaar (Wij wonen er nu 13½ jaar en onze buren 10 jaar). Wij hebben de buitenzijde van het oude muurtje aangehouden als maat voor de nieuwe zijmuur, dus de buitenzijde van de nieuwe muur is gelijk aan de oude muur.
Volgens de gegevens van het kadaster staat de aanbouw van ons nu 8 cm over de erfscheiding heen, het gaat om ca. 0,2 m² oppervlak.
De discussie is begonnen in augustus, ik heb toen uitgelegd dat het oude muurtje het uitgangspunt was en dat was voor de buren duidelijk, zij hebben nooit duidelijk gezegd / aangegeven dat het voor hun een probleem was.
Wij hebben ook in overleg met de buren de kleur bepaald van de zijmuur, omdat zij er tegen aan kijken, deze is creme geworden terwijl de rest van onze aanbouw zwart is.
Eind oktober (3 maanden later!) hebben wij een brief gekregen met daarin omschreven, dat het voor hun een probleem is en dat er een oplossing moet komen.
Wij hebben daarna (ook schriftelijk) een aantal voorstellen gedaan, zoals bijvoorbeeld:
1. De schutting na de achterzijde van de aanbouw over een lengte van 4 meter 5 cm naar onze erf te verschuiven (= ook 0,2 m²) of
2. Aan de achterzijde van de tuin een strook van 50 cm over een lengte van 8 meter of
3. De grond te kopen
Dit was voor hun geen winsituatie..., dus geen akkoord.
Ik heb dit ook besproken met de gemeente, zij vinden het goede voorstellen om er uit te komen, maar zij zijn er geen partij in, omdat het een vergunningsvrije aanbouw is.
Nu hebben wij vorige week per mail nog een voorstel gedaan om alleen de muur te verplaatsen en het dak te handhaven.
Dit "wilden"zij afgelopen maandag bespreken, maar toen ik daar zat bleek dit helemaal niet het geval...
Onze buren dreigen nu met juridische stappen als de aanbouw voor 1 april niet is aangepast.
Zij hebben in al die tijd geen enkele poging gedaan om tot een gezamelijke oplossing te komen, het enige wat voor hun telt is dat de gehele zijmuur inclusief dak wordt aangepast.
Hoe sterk staan zij in dit conflict, als het voor de rechter komt?
De zijmuur is klaar en het werk (aanpassen) staat volgens ons niet in verhouding met het uiteindelijke resultaat.
Zij stellen ons ook aansprakelijk voor de geleden schade tot nu toe....(we zijn daarover niet vooraf over ingelicht), hoe zit het daarmee?
Nu is er een situatie ontstaan die wij niet willen...wij willen een voor beide partijen een redelijke oplossing, maar we komen er niet uit door de starre houding van de buren.
Verder is het aan de voorzijde van onze huizen precies andersom, daar staat het hekje 8 cm te ver op onze grond (dit hekje hebben wijzelf geplaatst), wij hebben dit ook gemeld, maar zij voelen dit als dreigement van ons uit.
Wie kan ons helpen hoe nu verder....?

woensdag 18 december 2013