advies hoe verder te handelen na punt H

2 reacties

A: 18 april 1983 perceel grond aangekocht.
B: conform kadasterhermeting in 1984 staat een stenen scheidingsmuur met buren ruimschoots op aangekocht perceel
C: 8 oktober 1984 via aangetekend schrijven de buren op de hoogte gebracht van de situatie betreffende de scheidingsmuur, aangegeven zolang zij blijven wonen deze scheiding niet gewijzigd wordt, echter ik eigenaar van de grond blijf, onder voorwaarde wanneer de buren hun huis gaan verkopen zij de potentiële kopers op de hoogte brengen van de omschreven situatie.
NB; op dit schrijven tot 26 mei 2010 zowel mondeling als schriftelijk geen reactie/weerwoord gekregen.
D: mei 2010 vernomen dat de buren hun woning in de verkoop hebben gezet bij een makelaar.
E: 19 mei 2010 via brieven aan resp. de buren en makelaar aangegeven op de hoogte te zijn van de verkoopplannen en op grond van de kadasterhermeting 1984 en mijn brief van 8 oktober 1984 de buren gevraagd vóór verkoop een en ander te regelen ten aanzien van de eigenlijke erfgrens.
F: 21 mei 2010 mondeling gesprek met de buurman, hij stelt voor het perceel grond tussen de eigenlijke en huidige erfgrens aan te willen kopen en vraagt mij hier over na te denken.
G: 26 mei 2010 telefonisch de buurman medegedeeld met zijn voorstel akkoord te gaan en schriftelijk via brief van 26 mei 2010 de grond te koop aangeboden.

H: 14 juni 2010 komt de buurman schriftelijk terug op de gemaakte koopafspraak, hij meent na ruim 40 jaar eigenaar te zijn geweest er sprake is van verjariing.
Met vriendelijke groet, W.P.

vrijdag 18 juni 2010