afvoer op erfgrens

4 reacties

geachte lezer(s),

onze dakkapel is gebouwd grenzend aan de scheiding met de buren(20 jaar geleden).
aan deze zijde zit ook(al 20 jaar)de hemelwaterafvoer.tot voorkort was deze aangesloten op een pijp die het water afvoerde tot in de dakgoot.
nu is de pijp eraf gevallen.de buurman heeft geklaagd dat hij lekkage heeft(deze bewering heeft hij later weer ingetrokken).nu wil hij dat de pijp weer teruggeplaatst wordt maar hij verschaft geen medewerking aan een veilige manier om het te repareren.
de wijkagent heeft eraan te pas moeten komen en deze beweert dat het uberhaupt niet toegestaan is de waterafvoer aan deze zijde te hebben.
nu vraag ik mij af of de buurman ons op enige wijze kan verplichten de afvoer te verplaatsen naar de andere zijde aangezien dit al 20 jaar zo is aangesloten.
het lijkt mij dat hij dit had moeten regelen met de opdrachtgever van destijds....?bovendien zoekt deze man in álles aanleiding om ons in een kwaad daglicht te zetten. ik verwacht dus ook dat wanneer wij de pijp repareren hij zeker een lekkage in onze schoenen gaat schuiven.

alvast bedankt!

woensdag 1 september 2010