balken in vloer verwijderen die in huis buren steekt

2 reacties

Wij zijn pas geleden verhuids en hebben een flinke opknapper uit 1926 gekocht.
Helaas blijken we echter een niet heel erg meegaande buurman te hebben waar we achter zijn gekomen bij de volgende situatie:

Nu hebben wij een heel praktische vraag; in de vloer van de begane grond liggen balken die in de gezamenlijke muur met de buren steken; wij zouden deze balken willen verwijderen, het gat in de muur vullen met steen en een betonvloer willen storten. Tweede optie is om de balken tegen de muur af te kappen/zagen en dan de betonvloer te storten. In plaats van deze balken willen wij een betonvloer leggen met vloerverwarming ed. Nu wees onze buurman ons op het feit dat dat helemaal niet mag want in de koopovereenkomst staat de volgende passage:

"4. Ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en ten behoeve en ten laste van het aan verkoopster verblijvende gedeelte van voormeld perceel, worden over en weder en onderling gevestigd zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die perceelsgedeelten zich bevinden blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de toevoer van licht <<>>, het recht van inbalking en inankering enzovoort, wordende hieronder echter niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, zijnde de muren en verdere afscheidingen, scheidende die gedeelten onderling gemeen in eigendom en onderhoud tussen de aanbelendende eigenaren".

Nu lees ik eruit dat het alleen betreft dat je het recht hebt om de balken en inankering in de muur van de buren te steken maar er staat niet zozeer dat je ze niet mag verwijderen.
Uiteraard willen we dit in goed overleg doen maar onze buren houden vast aan het standpunt.

Nu is onze vraag: mogen wij dit zomaar doen, of moeten wij hiervoor expliciete toestemming hebben? En wat is ons recht?
Van onze notaris hebben wij geen duidelijk antwoord ontvangen.

Bedankt voor het lezen en hopende op goed advies.

dinsdag 2 september 2014