Bebouwing op of tegen de erfgrens

1 reactie

Mijn buren zijn voornemens aanbouwen te plaatsen direct tegen of op de erfgrens. De aanbouwen worden in de lengte aan de zuidkant van onze tuin geplaatst en bestaat uit diverse ruimtes. Hierdoor wordt de bestaande erfafscheiding (gemetselde muur hoogte 1,80 m1) over een lengte van 15,00 m1 gesloopt en vervangen door een muur van 3,00 m1 hoog. De bebouwing heeft een breedte van 3,00 m1, en de tuin een breedte van 9,00 m1

Volgens bestemmingsplan mag 50% van de tuin worden bebouwd. Er zal vanwege de diepte van de uitbouw naar verwachting een vergunning dienen te worden aangevraagd, waar wij dan bij goedkeuring bezwaar op kunnen maken. Maar wat zijn nu precies onze rechten/ mogelijkheden en kansen om de plannen daadwerkelijk tegen te houden?

Wij vinden de uitbouwen zeer buiten proporties met voor ons grote impact. Door de plannen ontstaat een zeer groot metselwerkoppervlak wat van invloed is op het zonlicht in de tuin en belemmering van het zicht vanuit de tuin. Daarnaast vinden wij het lelijk om tegen een soort Berlijnse muur te moeten kijken. Tevens vrezen wij bij verkoop van gelijkwaardige woningen dit mogelijk van invloed zal zijn op de verkoopprijs en overwegen een taxatierapport te laten opstellen.

Wij zijn niet tegen het uitbreiden van de woning van de buren. Maar doe dit b.v. over de breedte van de woning/ tuin en niet in de diepte van de tuin. Als het perse over de diepte van de tuin dient te worden gebouwd dan graag aan de andere zijde van de tuin (betreft hoekwoning). Deze mogelijkheden zijn reeds voorgesteld maar er wordt tot op heden geen gehoor aan gegeven.

dinsdag 8 september 2015