Beplanting tegen erf-grens. Wat kunnen we hier tegen doen?

1 reactie

Wij hebben een nieuwbouw huis huis gekocht in een nieuwbouw-wijk, welke gesitueerd is op grond die oorspronkelijk van onze huidige achterburen was. Deze eigenaar heeft de grond aan de gemeente verkocht met het doel er een woonwijk te bouwen. Nu staat er tegen de erf-afscheiding tussen onze achtertuinen beplanting op zijn zijde welke tegen de afscheiding aanstaat en volgens onze kennis van bomen er duidelijk nog geen 20 jaar(wettelijke verjarings-termijn) staan. Tevens gaan deze bomen steeds meer over hangen boven onze tuin en groeien de wortels onder onze grond wat ik bij aanplanten en omspitten van tuin aan geregeld gemerkt heb. we hebben geprobeerd om in contact te komen met onze buren om hier op een volwassen manier uit te komen en eventueel iets anders tussen de tuinen te zetten maar vooral de buurman is zeer principieel omdat er in ons dak veluxdakramen zitten en we nu(volgens hem) uit het dakraam gaan hangen om in zijn tuin te gaan kijken en hij gaat de bomen nu zo hoog laten groeien dat hij onze huizen niet meer ziet staan. Wat kunnen we hier tegen doen of moeten we het echt( tegen onze zin) op een rechtszaak laten aankomen om direct op foute voet met de achterburen beginnen te staan. Alvast bedankt voor jullie hulp en reactie. Groeten Marc van Egmond.

donderdag 2 april 2015