bouwen van garage op de erfgrens

1 reactie

Ik heb een kavel grond gekocht in een totaal nieuw te realiseren woonwijk. Vorige maand is de aannemer van mijn buren begonnen met het bouwen van hun woning en kreeg ik van hun aannemer te horen dat er een garage gerealiseerd wordt op de erfgrens. De vergunning voor het huis en de garage zijn verleend op 10 juli 2010 dus de bezwaartermijn is verstreken. In de bouwverordening van de gemeente staat dat de zijdelingse begrenzing van een bouwwerk ten opzichte van de zijdelingse grens van het erf zodanig gelegen moet zijn dat tussen dat bouwwerk en op het aangrenzende erf aanwezige bebouwing geen tussenruimte onstaat die minder dan 1 meter breed is. Mijn bouwplannen waarop vergunning verleend is heeft nog niet voorzien in het bouwen van een garage. De volgende situatie onstaat nu dat zou ik ook op dezelfde plek als mijn buren een garage willen bouwen ik dit alleen zou kunnen doen als ik op 1 meter afstand blijf van de garagemuur van mijn buren welke op de erfgrens staat. Ook betreft mijn vraag hoe het zit met het onderhoud plegen aan deze muur omdat mijn buren deze alleen kunnen bereiken via mijn kavel. De gemeente heeft na telefonisch kontakt van mijn kant aangegeven dat het op het principe aankomt van "wie het eerst komt wie het eerst maalt". Ik vind dit een vreemde situatie en denk dat de gemeente bij de toetsing van de vergunning rekening had moeten houden met het feit dat het een totaal nieuwe woonwijk betreft waar dus nog geen bebouwing staat. Het zou naar mijn idee eerlijker zijn geweest als de buren de muur op een halve meter van de erfgrens hadden geplaatst en ik vervolgens ook waardoor weer de minimum afstand van 1 meter onstaat. De gemeente geeft aan dat het bouwgrond betreft en dat de buren daar mogen bouwen, ik heb dezelfde bouwgrond en mag er vervolgens niet bouwen. Hopende op een snel advies

donderdag 14 oktober 2010