Buren hebben een braakliggend stuk grond waarvan ik eigenaar ben al jarenlang in gebruik. Zij beroepen zich daar nu op vanwege 'verkrijgende verjaring'

1 reactie

Recent heeft het Kadaster de erfgrens opnieuw gereconstrueerd, waaruit blijkt dat de buren een flink stuk van mijn grond (meer dan 5 mtr breed) van in gebruik hebben (gazon, tuin). Buren gaan tegen de uitkomst in beroep vanwege 'verkrijgende verjaring'. We wachten de uitkomst in alle rust af. Zijn de buren verplicht ons schriftelijk te informeren over hun beroepsprocedure? Dank voor de antwoorden!

maandag 25 april 2011