buurman plaatst hoge ijzeren palen met prikkleldraad op de erfafscheiding wat ons grondbezit is. wat te doen?

0 reacties

Wij wonen aan een stuk weiland waarvan iemand verderop de eigenaar van is. Met deze man is niet te praten. Wat kunnen wij het beste doen om deze palen met prikkeldraad te laten verwijderen
Alles is geplaatst op de erfafscheiding welke behoort incl de afscheiding bij ons erf. ook het onderhoud. wij wonen nu in een concentratiekamp, deze man vind het prachtig om andere mensen te narren. De palen zijn hoger dan 2 meter en achter ons huis heeft hij ook een "schutting" van metalen golfplaten neergezet wat nogal wat erg veel geluidshinder veroorzaakt.

woensdag 15 mei 2013