Conflict met buren over erfafscheiding

9 reacties

Toen wij ons huis twee-en-half jaar geleden kochten, stond er een schutting (vanaf heden ‘afscheiding 1’ genoemd) tussen ons en onze buren. Deze is door onze vorige bewoners geplaatst en staat op ons erf (dus niet op de erfgrens). Vier jaar voor we ons huis kochten, hebben deze buren bij aankoop van hun huis een tweede schutting (vanaf heden ‘afscheiding 2’ genoemd) tegen ‘afscheiding 1’ getimmerd. Uit de Kadastrale Kaart die bij ons koopcontract is toegevoegd blijkt nu dat niet alleen ‘afscheiding 1’, maar ook ‘afscheiding 2’ op ons erf staat.

Toen wij het huis kochten, waren wij van mening dat ‘afscheiding 1’ van ons was: tenslotte stond deze op onze grond. Omdat deze verrot was, wilden wij deze vervangen voor een nieuwe schutting (vanaf heden ‘afscheiding 3’ genoemd). De buren doen hier echter zeer moeilijk over: omdat zij ‘afscheiding 2’ tegen ‘afscheiding 1’ aan hebben getimmerd, kunnen wij ‘afscheiding 1’ niet afbreken zonder hun ‘afscheiding 2’ te beschadigen. De buren claimen nu zelfs dat ‘afscheiding 1’ van hun is, omdat zij dit 6 jaar geleden met hun huis gekocht zouden hebben. Zij vinden daarom dat wij ‘afscheiding 3’ maar aan onze kant van ‘afscheiding 1’ moeten timmeren.

Uiteraard willen wij dit niet: dan zijn wij nog meer tuin kwijt aan de buren. Wij willen ‘afscheiding 1‘ verwijderen en ook dat de buurman ‘afscheiding 2’ van onze grond verwijdert. In plaats van ‘afscheiding 2’ willen wij dan een eigen nieuwe ‘afscheiding 3’ plaatsen. Wie heeft er nu gelijk? Is de Kadastrale Kaart voldoende of dienen we een kopie Veldwerk bij het Kastaster op te vragen? Kunnen we de kosten daarvoor verhalen op de buren als we gelijk blijken te hebben? Is het i.v.m. verjaring nog van belang wanneer onze vorige bewoners ‘afscheiding 1’ geplaatst hebben nu de buren bij aankoop van hun woning direct ‘afscheiding 2‘ geplaatst hebben?

zaterdag 14 juli 2012