Conflict met buurman over gedeelde kelder

1 reactie

Wij huren (zakelijk) een gedeelte van een pand sinds 2000. In het andere deel van het pand zit een andere zakelijk huurder. Onder zijn deel van het pand bevind zich een kelder. Toen de huidige eigenaar van het pand dit kocht in 1991 heeft hij de kelder gesplitst waardoor beide huurders een gedeelte van deze kelder konden gebruiken. Wij kunnen vanaf de buitenzijde naar binnen, onze buren vanaf de binnenzijde van het pand. Nu heeft onze buurman echter ons kelderdeel in gebruik genomen en wenst dit niet terug te geven. Hij gebruikt het als opslag. Het slot op onze ingang heeft hij vervangen waardoor wij niet naar binnen kunnen. Dit betreft een hangslot.
Wij willen hem nu een termijn geven waarbinnen hij ons deel van de kelder weer 'teruggeeft'. De verwachting is echter dat hij dit niet gaat doen. Is het ons toegestaan om vervolgens zijn slot te verwijderen (dit kan zonder vernieling), naar binnen te gaan, zijn spullen netjes buiten te zetten en zelf weer ons kelderdeel in gebruik te nemen?
De verhuurder heeft al getracht te bemiddelen maar laat e.e.a. meer aan ons over, hij wil nl geen problemen.

vrijdag 21 november 2014