Dak van buren op erfgrens, afwatering dak direct op ons erf en verjaring

7 reacties

Beste juridische experts,

Wij zitten met een brandende vraag over "wie" er nu gelijk heeft.

Casus:
1. De muur van de schuur van onze buren staat precies op de erfgrens.
2. Er zit geen dakgoot onder het schuine dak van deze schuur, dak loost dus direct af op onze tuin.
3. Waarschijnlijk meer dan 20 jaar geleden heeft er wel een dakgoot gezeten, maar deze was reeds lang weg toen wij ons huis kochten.
4. De tuin waarin het water afloopt hebben wij nu afgegraven om er een (bestraat) terras van te willen maken. Voorheen een grote verhoogde border.
5. Wij gaan vermoedelijk nu last krijgen van het water dat van het dak af zal komen. (circa 30 m2 dakpannen), waar dit voorheen door de tuin werd geabsorbeerd.

Wij willen graag dat buurman zich nu gaat houden aan de wet:
Art. 5:52 Afwatering
1. Een eigenaar is verplicht de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten, dat daarvan het water niet op eens anders erf afloopt.
2. Afwatering op de openbare weg is geoorloofd, indien zij niet bij de wet of verordening verboden is.

Feiten:
1. Om zich aan deze wet te (kunnen) houden, zal buurman inpandig (dus vanaf de dakgoot middels een (te maken) gat door zijn muur) het water moeten gaan afvoeren.
2. Buurman wil wel een goot aanleggen, maar wil dat alleen door op ons riool aan te sluiten.
3. Wij willen liever niet dat buurman op ons riool gaat aansluiten uit angst voor een te zwaar belast riool met overstromingsgevaar voor ons huis. Het terras ligt nu in een kuil van circa 45 m2, ongeveer 60 cm diep, waar 1 zijde ons huis met de voordeur is. Verder is rondom de bestaande tuin op een hoger niveau (gelijk aan het niveau dat we nu juist hebben weggehaald om er zo een groter terras van te kunnen maken). Voor uw begrip, dat is hoger dan het niveau binnenshuis. Voorheen was er dus alleen een smal pad uitgegraven direct langs het huis, en een klein terras direct voor onze voordeur.

Ons standpunt: buurman zal zich aan de wet moeten houden, toch?
Standpunt van de buurman: het gehele verhaal is verjaard, een beroep op de wet nu heeft dan geen zin meer. Jullie willen nu zo graag een terras, dat moet je nu niet ons probleem maken.
Volgens buurman zal er ongetwijfeld ook iets over erfdienstbaarheden in onze koopakte moeten staan die e.e.a. regelt. (Wij zijn dit echter niet als zodanig in het contract tegengekomen).

Vraag: heeft buurman recht van spreken met zijn standpunt? Is er inderdaad sprake van verjaring waarop hij een beroep kan doen? Wij waren ons niet eens bewust van deze wet, totdat we nu uiteindelijk tegen dit probleem aanliepen en eens gingen kijken hoe dat eigenlijk wettelijk is geregeld. Wij hebben dan kennelijk al die tijd onbewust het regenwater gedoogd, eenvoudig omdat dit geen probleem opleverde.

Vast dank voor jullie medewerking!

maandag 18 april 2016