De vaste omloop van de woonboot van de buren steekt over de erfgrens. Dat hindert. Mag dat?

1 reactie

Ik gebruik een woonboot. De woonboot van de buren is onlangs verplaatst. Nu steekt de omloop (vastgeschroefde planken op in de betonnen woonboot verankerde steunhouders) aan de korte zijde een halve meter over de erfgrens in het water. Hierdoor heb ik moeite om met mijn visbootje bij de ligplaats naast mijn woonboot te komen, want de omloop overdekt grotendeels de vaargeul. Klopt het dat de omloop onderdeel uit maakt van de woonboot (BW 3:4)?
Kan ik op grond daarvan eisen, dat de buren hun woonboot met omloop terugleggen tot de erfgrens?
G.Donald.

woensdag 9 november 2011