Is een stook grond, na 30 jr openbaar en onbetwist gebruik, door verjaring eigendom geworden?

2 reacties

In 1980 kochten wij een woning op een perceel dat van dat van de buren is gescheiden door een sloot. In de koopakte staat een grondruil vermeld van ongeveer 19 centiaren maar hiervan was destijds geen tekeing beschikbaar. Het betrof een grondruil uit 1978 die gedaan was om voor de buren een botenhuis mogelijk te maken. Achter dit botenhuis loopt de sloot, die de percelen scheidt, verder. Door een bouw aanvrage van de nieuwe buren (sinds 2009) kwamen wij er in januari 2011 achter dat een strook grond van ongeveer 45 cm. breed, zijnde de oever aan onze zijde van de slootkant en onderdeel uitmakend van onze tuin, kadastraal toebehoort aan het perceel van de buren. (In 1978 onderdeel van genoemde grondruil) Voorgaande buren hebben per brief en per mail verklaard dat ook zij er van uit zijn gegaan dat de oever aan de overkant van de watergang tot ons eigendom behoorde..... 31 jaar lang hebben wij dit strookje oever dan ook openbaar en onbetwist gebruikt en er 12 jaar geleden een verstevigde beschoeiing op aangebracht om een parkeerplaats voor een camper op ons erf te realiseren. De neiuwe buren hebben echter in oktober 2010 een vergunning aangevraagd om hun bestaande botenhuis te verlengen en willen de destijds door ons aangebrachte beschoeiing gebruiken als fundering hiervoor. Wij worden hierdoor erg beknot in ons woongenot omdat de parkeerplaats niet kan worden verplaatst en de camper, onze noodzakelijke 2e auto in een kern zonder openbaar vervoer, niet meer op eigen terrein geparkeerd kan worden. Volgens ons wijkt de eigendomsgrens uit het kadaster af van de perceelsgrens, de werkelijke situatie ter plekke zoals die al decenia bestaat. Wij menen dat door verjaring de betwiste strook grond ons eigendom is geworden. Vraag: Wat moeten we doen om dit geschil aan de rechter voor te leggen. Welke procedures worden daar gevolgd, hoeveel tijd neemt zoiets in beslag en is er een indicatie van de kosten.? We hebben al eerder overwogen om dit geschil voor te leggen aan De Rijdende Rechter maar ik vrees dat onze nieuwe buren hier niet aan willen meewerken... Ze hebben ons zelfs niet op de hoogte gebracht van hun plannen en we hebben de gemeentelijke publicatie uit de krant vernomen. De gemeente gaat uit van de kadastrale grens en is voornemens een bouwvergunning af te geven. We hebben hier bezwaar tegen aangetekend en sindsdien verloopt de communicatie met de buren via DAS . De gemeente verwijst ons naar de burgelijk rechter.... Graag een antwoord op mijn vraag...

woensdag 9 maart 2011