Is er sprake van bruikleen of wel van verjaring

1 reactie

Sinds kort kom ik er achter dat de kadastrale erfgrens niet overeenkomt met de feitelijke erfgrens, waardoor ik teveel grond heb. Deze situatie is al meer dan 20 jaar aanwezig. De andere partij ziet de noodzaak niet in om tot aanpassing van de erfgrens te komen en weigert medewerking. Ondanks de huidige kennis is ook hij niet van plan actie te ondernemen
Wat staat mij te doen. Is bij voortduring sprake van bruikleen (er is niets overeengekomen) of kan ik toch aanspraak blijven maken op verjaring (ook op termijn).

donderdag 13 januari 2011