Erafscheiding (Berberis-haag) aanpassen..?

2 reacties

Hallo,

Wij zijn in gesprek met onze buren omtrent een aanpassing aan de erfafscheiding (mandelig). De huidige afscheiding bestaat uit een Berberis-haag van vermoedelijk meer dan 20 jaar oud. Wij zijn in december 2009 in onze huidige 2 onder 1-kap woning komen wonen en zijn na een verbouwing in augustus 2011 in de woning getrokken. De tuin is nu aan de beurt en we willen starten met het terras. Om het terras af te schermen willen wij aan de zijde van de buren een schutting plaatsen. Ook verder naar de achterzijde van de tuin willen we graag een schutting plaatsen. De Berberis haag is naar onze mening inmiddels bejaard en vertoond diverse mankementen (gaten). Verder vinden wij de haag onvriendelijk in onderhoud en niet onze smaak. Onze insteek was de buren voor te stellen de oude haag te verwijderen en op de erfgrens iets nieuws en van deze tijd te plaatsen waar we beiden vrede mee hebben.

Omdat wij dit traject in goed overleg met de buren willen voorbereiden en uitvoeren, hebben we hier recent een gesprek over gehad. De voorlopige conclusie is dat de buren de haag niet wensen te verwijderen, tenminste op een deel van 3 a 4 meter achterin de tuin na (ander project). Met het achterste gedeelte wil men ons tegemoet komen. Het overige deel (16 meter) is v.w.b. wijzigingen niet bespreekbaar. Het komt erop neer dat als we al iets willen plaatsen we dit dus op eigen grond zullen moeten gaan doen. Uit het gesprek rijzen een aantal vragen waar we graag antwoord op zouden willen.

1. De haag is inmiddels aan de onderzijde (wortels) zo breed geworden dat een deel hiervan niet exact meer op de erfafscheiding staat, maar (ook) op onze grond. Voor het plaatsen van het terras en de schutting zou het dus noodzakelijk/wenselijk zijn een deel van de haag terug te snoeien en/of een deel van de kluit/wortels af te steken. De vraag is of dit zondermeer is toegestaan en zo ja, welke problemen er in het slechtste geval kunnen ontstaan als de haag deze ingreep niet overleeft.. Voor de beeldvorming praten we in dit geval over (op sommige stukken) 2/3 deel van de haag. Er blijft dus op sommige stukken weinig haag over voor de buren (1/3). Het plaatsen van het terras en de schutting zal vermoedelijk op zo'n 10 cm van de erfgrens aan onze zijde gaan plaatsvinden.

2. De hoogte van de schutting mag volgens de gemeente 2 meter hoog zijn, echter vanaf welk punt wordt dit gemeten..? Houden we de hoogte van het terras aan of de ongeveer 25 cm lager gelegen rest van de tuin? De tuin is in de loop van de jaren verzakt. Onze buren links liggen 10 cm hoger dan wij en aan de andere zijde (haag-zijde) liggen de buren zo'n 15 cm lager dan wij..

Vooropgesteld zijn wij niet uit op een conflict en zoeken we een oplossing waarin de wensen en eisen van beide partijen zo veel mogelijk gerespecteerd worden.

Graag uw reacties op het voorgaande a.u.b.

Met vriendelijke groet,

Anja en Roger

zondag 29 juni 2014