Erf Afscheiding op erfgrens en onverkochte nieuwbouw woning als buren (project ontwikkelaar is nog eigenaar)

1 reactie

Ik heb een vraag wat nog geen conflict is, ik wil alleen graag even duidelijkheid krijgen hoe de wet nu geregeld is tenopzichte van erf afscheiding.

Huidige situatie:
Wij wonen in een nieuwbouw huis (2 jaar geleden opgeleverd) en helaas is het huis naast ons nog steeds niet verkocht, en dus nog eigenaar van de project ontwikkelaar. Tijdens de oplevering is er een zogenaamde pergola geplaatst bestaande uit 3 palen en 1 lat aan de bovenkant tussen ruimtes zijn gewoon open. In de loop van vorig jaar is onze tuin vergroot om de verkoop te bevorderen en hier is verder geen erfscheding aangebracht.

Na 2 jaar willen wij onze tuin is netjes gaan maken en heb contact opgenomen met de project ontwikkelaar welke nog steeds eigenaar is van het pand naast ons. Om te vragen hoe of wat we kunnen doen. Hun reactie was prima plaats maar iets we willen wel graag een plaatje zien maar betalen niet mee in de kosten voor de erfafscheiding want u bent te slotte degene die het wilt.

Hoe is het wet technisch nu geregeld als er een erf scheiding op de erfgrens wordt geplaatst (deze is er buiten 3 palen verder niet) is de andere partij in dit geval dan ook verplicht mee te betalen aan deze scheiding gezien hij mede eigenaar wordt?

alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,
Paul

woensdag 19 maart 2014