Erfafscheiding en tuin afbreken om bouwplannen van de buren te realiseren. Wat zijn onze rechten?

6 reacties

Onze achterburen realiseren momenteel een uitbouw (ca 45m2) tot aan de erfgrens. Hierover heeft vooraf geen enkel overleg met de 3 betrokken buren plaatsgevonden. De verleende vergunning toont dat de bouw op de erfgrens gepland is, maar nu blijkt dat de bouw gerealiseerd wordt tot net aan de erfafscheiding. Echter om het voeg- en schilderwerk te kunnen uitvoeren (de muren dienen volgens de vergunning wit te worden geverfd) moet men gebruik maken van de erven van 3 omliggende buren. Op de erfafscheiding staat een mandelig hekwerk met dichte begroeiing (klimop door gaaswerk) en voor het hekwerk hebben wij dicht begroeide bamboe en planten geplaatst. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zou zowel het hekwerk met begroeiing alsook de bamboe moeten worden uitgegraven met alle gevolgen (schade) van dien. Als de achterbuurman zijn bouw 50cm zou hebben ingekort, had hij probleemloos alle werkzaamheden en het toekomstig onderhoud vanaf zijn eigen erf kunnen uitvoeren. In de aanbouw zijn raampartijen (ondoorzichtig) voorzien, welke zeer waarschijnlijk geregeld gewassen dienen te worden. Dit kan alleen gedaan worden vanaf de omliggende erven, wat dus zou betekenen dat elke keer weer toegang tot ons erf gegeven moet worden en er mogelijk weer schade ontstaat aan de tuin. Mogen wij weigeren om (naar mijn idee) grove schade te laten aanbrengen aan onze tuin omdat de buurman dit heel simpel had kunnen voorkomen door zijn bouwplan licht aan te passen? Moeten wij nu bij onze tuin-indeling in de toekomst rekening houden met de onderhoudsactiviteiten van de achterbuurman? Kunnen wij te allen tijde eisen dat onze tuin in zijn originele staat (huidige begroeiing ) dient te worden hersteld?

zaterdag 13 juni 2015